Virtuální prohlídka školy

Vánoční koncert 2013

12.12.2013 07:57

Čtvrteční podvečer dne 12. prosince 2013 patřil v rámci života naší základní umělecké školy tradičnímu vánočnímu koncertu, který se konal v sále Otakara Motejla (budova veřejného ochránce práv). Tento koncert spolu s jarním koncertem patří každý školní rok k těm nejdůležitějším v životě školy, už jen proto, že využíváme slavnostního prostředí výše zmíněného velkého sálu či zvukové techniky, kterou máme běžně dostupnou jen v omezené míře.

Celý večer byl provázen mluveným slovem, kterého se tentokrát ujala paní učitelka Markéta Böhmová. Celý program čítal přesně 20 hudebních vystoupení.

Začalo se zvesela, „Muzikantovu písničku“ přednesl Adam Kubíček, žák 4. ročníku ze třídy pí. uč. Vávrové Filové, po něm následovalo duo ve složení Lucie Pokorná (žákyně 4. ročníku) a p. uč. Tomáš Němec, kteří za doprovodu p.uč. Marka Paľi interpretovali „Sonatu III (F dur)“ J. B. Loeilleta. Marek Paľa klavírně podbarvil rovněž vystoupení dalšího účinkujícího, tentokrát hráče na housle Jaroslava Rataje (4. roč.), který si pro své vystoupení zvolil „Píseň“ skladatele W. A. Mozarta. Koncert pokračoval v duchu hudby stejného období i stejného autora, měli jsme možnost vyslechnout si pěvecké vystoupení Karolíny Sovové (4. roč.), která přednesla Mozartovu píseň „Výstraha“, a to opět v doprovodu p. uč. M. Paľi. Páté číslo večera patřilo tentokrát dvojici Ilona Dočekalová (4. roč.) a pí. uč. Marie Burešová, které si pro čtyřruční hru na vánočním koncertě vybraly 2. větu ze sonáty F dur J. K. Vaňhala, vzápětí byly vystřídány houslistkou Adélou Markovou (4.roč.), která nás svou hrou zavedla v čase až do období baroka, neboť jsme měli možnost vyslechnout 1. větu z houslového koncertu G dur, č. 7, op. 2 Antonia Vivaldiho. Od letošního roku máme to štěstí, že do našeho pedagogického sboru přibyl jeden skvělý pan učitel, který nejen že se pečlivě věnuje výuce hry na dechové nástroje, ale kromě toho je rovněž komponistou, který pro své svěřence píše nové skladby. Tak tomu bylo i nyní, když Michaela Mádrová (3. roč.) ztvárnila hrou na flétnu jeho 2 skladbičky pro zobcovou flétnu a klavír, a to za doprovodu samotného autora a učitele P. Zapletala. Avizované vystoupení cimbalistky Anny Rejdové bohužel znemožnila nemoc, přesto posluchači nebyli ochuzeni o poslech hry na tento výjimečný nástroj. „Žítkovské elegie“ Petry Čtveráčkové interpretoval mladý student konzervatoře, host našeho večera, pan Petr Blaha. Žák 7. roč., Ondřej Janík, se vynikajícím způsobem prezentoval hrou na kytaru, když publiku přednesl „Arpege“ F. Kleynjanse a „Lágrimu“ F. Tárregy. První desítku vystupujících završilo pěvecké číslo, při kterém měli posluchači možnost vyslechnout píseň „Vítr“ J. Steinmanna, kterou zazpívala Anna Tomášová (3. roč.). Do druhé poloviny koncertu nás přivedl se svou paní učitelkou Veronikou Velemanovou Tobiáš Dvořák (3. roč.), když čtyřručně přednesli populární píseň skupiny Beatles, „Yesterday“. Klavírní hra byla opět vystřídána zpěvem, tentokrát v podání vyspělé zpěvačky Barbory Formánkové (I. roč.), která procítěným způsobem ztvárnila muzikálový hit „Knížka snů“ z muzikálu Bídníci (Les Misérables). Vystoupení flétnového souboru p. uč. Tomáše Němce (Silvia Dvořáková, Daniel Georgiev, Jan Horáček, Markéta Kutějová, Michaela Mádrová, Jan Malachta, Lucie Pokorná, Veronika Štěrbová) mělo pořadové číslo 13, ale rozhodně nemůžeme říci, že by bylo nešťastné. Krásně naladěné nástroje celkem osmi žáků zazněly napřed v tradiční anglické koledě „Jak daleko je do Betléma“, poté jako doprovod k Esterházyho vánoční kantáty „Dulcis Jesu“, kde sólo zazpívala Adéla Pospíšilová (5. roč.) a nakonec v kompozici G. Gastoldiho „L´innamorato“. Soubor zobcových fléten byl na podiu vystřídán klavíristou Lukášem Čalkovským (6. roč.), jenž měl pro vánoční vystoupení připravenou skladbu W. A. Mozarta „Sonatina č. 4“ (Andante grazioso). Vánoční poklidnou atmosféru „přerušil“ ďábelský výkon pěvce Libora Skokana (I.roč), který si zvolil árii Mefistofela ze stejnojmenné opery A. Boita. Výrazně citlivým interpretačním výkonem se prezentoval Tomáš Čalkovský, žák 5. roč. oboru hra na cimbál, když publiku přednesl skladbu „Invence“ R. Zapletala. Tomáš Čalkovský u cimbálu pak spolu se svým bratrem Lukášem Čalkovským u klavíru divákům připomněli atmosféru Vánoc v tradiční vánoční písni „Tichá noc“. Závěrečná tři čísla byla rezervována pro dětský sbor Křečci (Nikol Hanousková, Anežka Janíková, Marie Bendová, Kateřina Lukešová, Michaela Mádrová, David Němec, Marek Němec, Zdeněk Pezlar, Lucie Pokorná, Tereza Pospíšková, Kristýna Samotná, Judita Trávníčková, Šárka Skládaná, Marie Kalinová, Lucie Frimmelová), který s velkým nasazením a sborovou erudicí vede pí. uč. Veronika Hrůzová. Jako první zazněla skladba J. Temla „Indiáni“, poté se zpěváčci ze sboru sešli na podiu se svými kamarády z houslového souboru pí. uč. K. Matisové (Jakub Cintula, Ondřej Lengál, Markéta Meluzínová, Jaroslav Rataj, Oliver Šimoník) při přednesu lidových koled. Pomyslnou tečku za koncertem pak udělaly „Světové Vánoce“ autorů Svěráka a Uhlíře, opět v hudebně pěvecké spolupráci „Křečků“ s houslovým souborem.

Myslím, že my všichni, kteří jsme se mrazivým podvečerem postupně ubírali k našim domovům, musíme uznat pedagogickou práci učitelů ZUŠ, kteří důkladně připravili své žáky pro tento vánoční koncert. Troufám si říci, že uprostřed vánočního shonu, spěchání a příprav na nejhezčí svátky roku jsme mohli na chvilku „zastavit čas“, vydechnout a nechat se vtáhnout do té pravé atmosféry Vánoc.

Fotogalerie: Vánoční koncert 2013