Virtuální prohlídka školy

Vánoční koncert 2

06.02.2022 17:30

V prosinci 2021 proběhl on-line Vánoční koncert žáků pěveckého a klavírního oddělení paní učitelky MgA. Hany Fendrychové. Žáci svá videa natáčeli z domovů za pomoci rodičů nebo v prostorách školy společně se svou učitelkou. Zúčastnilo
 se 18 studentů. Někteří měli nacvičené jedno číslo a jiní i dvě. Kromě sólových čísel vystoupily dívky v rámci komorní interpretace v podobě malého sborečku. Program byl zaměřený pouze na vánoční melodie, písně a koledy. Videa následně sestříhala a do konečné podoby připravila paní učitelka Hana Fendrychová.

První vystoupila Eva Urbancová (1. roč., klavír) s koledami Štědrej večer nastal
a Dědečku, dědečku, koleda.

Stella Buchtová (1. roč., klavír) zahrála koledu Byla cesta ušlapaná.

Joshua Taylor (1. roč., sólový zpěv) zazpíval Dej Bůh štěstí, Já bych rád
k Betlému
a Náladu vánoční za klavírního doprovodu své učitelky.

Martina Boučková (2. roč., klavír) zahrála koledu Hajej, nynej, Ježíšku.

Antonín Donáczi (1. roč., klavír) zahrál koledy Štěstí, zdraví a Půjdem spolu
 do Betléma
.

Stela Bílková (1. roč., klavír) zahrála dvě koledy Hle, hle, támhle v Betlémě
a Rychle bratři.

Klára a Markéta Múčkovy (4. a 3. roč., klavír) čtyřručně zahrály Carol of the Bells a Tichou noc.

Klára Múčková (4. roč., klavír) zahrála společně se svou učitelkou čtyřručně vánoční píseň Angels, from the Reakms of Glory na dva klavíry.

Lucie Jandlová (4. roč., sólový zpěv) zazpívala vánoční píseň Bim, bam
za klavírního doprovodu své učitelky.

Zuzana Navrátilová (5. roč., klavír) zahrála vánoční píseň s variacemi We Wish You A Merry Christmas.

Martina Kašparová (6. roč., klavír) zahrála Tichou noc.

Aneta Řeháková (6. roč., sólový zpěv) zazpívala za klavírního doprovodu
své učitelky První sníh P. Kratochvíla.

 

Vánoční koledu Padla rosa studená trojhlasně zazpívaly Lea Němcová, Anna Tichopádová, Tereza Cendelínová, Daniela Soukopová, Aneta Řeháková a Natália Muselíková (komorní interpretace) za klavírního doprovodu p. uč. Hany Fendrychové.

Šárka Jurkovičová (6. roč., klavír) zahrála vánoční píseň s variacemi God Rest Ye Merry Gentlemen.

Píseň O. G. Brzobohatého Modlitba zazpívaly Lucie Jandlová, Lea Němcová, Anna Tichopádová, Tereza Cendelínová, Daniela Soukopová, Aneta Řeháková a Natália Muselíková (komorní interpretace) za klavírního doprovodu p. uč. Hany Fendrychové.