Virtuální prohlídka školy

Vánoční koncert 14.12.2O11

10.01.2012 08:54

Slavnostní vánoční koncert 14. 12. 2O11, uváděný v krásném prostředí kulturního sálu Otakara Motejla, v areálu budovy Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní 39 v Brně, se stal již tradičně vyvrcholením pečlivé pedagogické práce našeho kolektivu učitelů a zároveň sympatickou uměleckou přehlídkou tvorby a interpretačních výkonů našich žáků. Návštěvníci našeho koncertu si mohli již v předsálí prohlédnout výtvarné práce dětí výtvarného oboru (ateliér Mgr. J. Petřekové a Bc. P. Beneschové).

V samotném sále uvítal naše posluchače krásný keramický betlém z dřívější tvorby našich žáků (ateliér Mgr. K. Kuklíkové) s vánočními růžemi. Koncertnímu pódiu dominoval, vedle koncertních nástrojů, krásný, vysoký vánoční strom a pod ním dárečky od naší školy našim žákyním a žákům, studentkám a studentům.

Koncert samotný otevřela skladbou „Ave Maria“ (Ch. Gounod) Soňa Falatková (I.roč., housle, pedagog Z. Klimeš) jasně zvučnou, citlivou a kultivovanou hrou.

Úvodním slovem Mgr. J. Brych, zástupce gen. ředitele pro ZUŠ, přivítal posluchače z řad rodičů, příbuzných a přátel školy. S květinovými dary uvítal také vzácné hosty koncertního večera - Mgr. Miroslavu Procházkovou, emeritní generální ředitelku Gymnázia J. G. Mendela a naší ZUŠ s manželem a paní Jarmilu Svobodovou, manželku Dr. E. Svobody, emeritního statutárního zástupce gen. ředitelky Gymnázia J. G. Mendela a ZUŠ, který nás opustil na cestě životem právě před rokem.

Slova se ujali mladí moderátoři, studenti LDO, Barbora Hanáková (I.roč.) a Tomáš Matúšek (II.roč.) a s nimi „průvodkyně dětí“ naším pódiem Nikol Fialová (I.roč.).

S dynamikou studentského vnímání a projevu uvedl Tomáš Matúšek zpěvačku Annu Tomášovou (1.roč., zpěv, ze třídy M.Vávrové Filové), která se na svůj věk odvážně rozezpívala ve slavném songu skupiny Elán „Voda, čo ma drží nad vodou“ a byla zaslouženě odměněna živým ohlasem posluchačů.

Štafetu kulturního poselství radosti a štěstí z krásy umění převzaly dívky tanečního oboru (pedagog J. Mokrá) s nejmladšími „dramaťáky“ ( literárně - dramatický obor, pedagog J. Mokrá). Jednotlivé taneční výstupy dívek tanečního oboru vždy předznamenalo vystoupení dětského recitátora.

Nejprve to byla Anna Zavřelová (1.roč., LDO) s básní J. Žáčka „Podzim“. Na motivy skladby Hradišťanu „Máky“ tancovala děvčata TO - Kateřina Lukešová, Linda Kachlíková, Magdalena Spurná, Klaudie Šimoníková a Žaneta Tlapáková.

Na koncertní formu vánočního večera navázala Ilona Dočekalová (2.roč., klavír, ze třídy M.Burešové). Ilona zahrála živě a jistě skladbičku F. Emontse „Kdybych byla ptáčkem“ a lidovou píseň „Dú, Valaši, dú“.

Karel Buchtel (1.roč., LDO) přednesem básničky J. Žáčka „Když prší“ předznamenal další taneční ukázku dívek TO s hudbou Severáčku „Prší“. Děvčata sklidila radostný potlesk - líbil se taneční projev i nápaditá choreografie.

Pódium si nyní převzaly sestry Sovovy. Markéta Sovová (1.roč., klavír, ze třídy R. Sedláčkové) zahrála živě skladbičku I. Jurníčkové „Neposlušný koníček“ a Karolína Sovová (4.roč., klavír, ze třídy R. Sedláčkové) přednesla s citem „Ukolébavku pro Verunku“ I. Jurníčkové. A Markéta ještě znova rozezněla klavír - krásným přednesem „Allegretta“ W. A. Mozarta.

Děti z „dramaťáku“ (LDO, mladší žáci) a radostně roztancované dívky (TO) pokračovaly v poetickém propojení pohybu s hudbou, předznamenané slovem. Adéla Plchová (1.roč., LDO) recitovala „Listopad“ J. V. Svobody a M. Floriánův „Podzim“ Anna Křižanová (PDV, LDO). Následně tančily dívky na motivy skladby Y. Tiersena „List“.

Adéla Plchová (1.roč., LDO) potom přednesla básničku J.Čarka „Listopad“ a další báseň „Listopad“, od J. Žáčka, přednesl Dominik Krůček (j.h.). Dívky pak tancovaly na další hudbu Y.Tiersena „Listopad“, až nakonec Filip Liška (PDV,LDO) zarecitoval J. Žáčkovu básničku „Zima“.

Stylem populárního muzikálového zpěvu nyní zazpívala Karolína Sovová (2.roč., zpěv, ze třídy M. Vávrové Filové) C. M. Schönbergův song „Castle on a Cloud“ a uspěla, odezva publika to potvrdila.

Jan Malachta (4.roč., zob.flétna, ze třídy p. uč. T. Němce) zahrál s doprovodem reprodukované hudby krásně a živě, výrazně a rytmicky i tempově přesně nejprve skotskou lidovou píseň „I´ll ay ca´in by you town“ a brazilskou lidovou píseň „Olha a lavanja Pera“.

Dívky tanečního oboru-mírně pokročilé a malinko starší (TO 2) - Adéla Dočekalová, Ilona Dočekalová, Nikol Hanousková, Marie Kalinová, Gabriela Poláčková, Lenka Šimoníková, Karolína Sovová - rozpustile a s chutí zatancovaly vtipnou choreografii na téma známé populární písně S. Hložka a P. Kotvalda „Holky z naší školky“.

Aneta Kubů (4.roč., zpěv, ze třídy A. Feldmannové) vesele a vhodně rozezvučela pomyslné rolničky St. Clause na saních s dárečky ve známé populární písničce J. Freda Cootse „Santa Claus Is Coming to Town“.

Anna Rejdová (1.roč., cimbál, ze třídy M. Orské) zahrála na cimbál koledu „Vzhůru bratři milí“ za klavírního doprovodu spolužáka ze ZUŠ Tomáše Čalkovského (7.roč., klavír, ze třídy M. Orské).

Tomáš Čalkovský (nyní pro změnu jako 3.roč., cimbál, ze třídy M. Orské) rozezvučel cimbál krásnou skladbou L. Koželuha „Impromtu“.

Jana Damková (cimbál,j.h.) zaujala výrazným hudebním projevem. Přednesla skladbu J. Dadáka „Za našima humny“.

Dětský pěvecký sbor „Křečci“ (sbormistr V. Hrůzová) zpívali s nadšením a v kostýmech andílků, ale i čertíků s blikavými rohy. Vtipný výběr písní L. Němce - „Zatroubil slon“, M. Uhereka „Had“, S. Chudoby „Sněhový plášť“ a „Vánoce“, P. Jurkoviče „Schovej se kapře! “, O. Máchovu „Bílou zimu“a lidovou píseň - koledu „Pásli ovce Valaši“, s klavírním doprovodem M. Pal´i (původní nastudování u klavíru s V. Velemanovou) a velmi dobře vedený soubor V. Hrůzovou, dali vzniknout poetickému, netradičnímu a kvalitnímu hudebnímu zážitku v oblasti dětského sborového zpěvu. Děti sborečku byly odměněny živým ohlasem posluchačů. V tomto dětském sboru zpívají děti, které se učí na různé hudební nástroje a sólový zpěv nebo navštěvují zatím přípravnou hudební výchovu. Ve sboru zpívají: Marie Bendová, Ivana Georgievová, Kateřina Holečková, Michaela Holečková, Ondřej Janík, Anežka Janíková, Marie Kalinová, Emilia Anna Komárková, Markéta Kučerová, Kateřina Lukešová, Michaela Mádrová, Anna Macharáčková, Dominika Matulová, Marek Němec, David Němec, Lucie Pokorná, Vanda Přikrylová, Amélie Schüllerová, Veronika Sládečková, Zuzana Sovová, Judita Trávníčková.

Po sborečku vystoupila se skladbami pro klavír-E. Hradeckého „Cesta do školy“ a „Alla Marcia“ Z. Fibicha - Monika Ševčíková (5.roč., klavír, ze třídy V. Velemanové), která předvedla pěkný, vyrovnaný výkon. Na klavír s Monikou Ševčíkovou ve druhé ukázce hrála čtyřručně také V. Velemanová.

Po krátké osvěžující přestávce otevřela druhou část programu vánočního koncertního večera Monika Burešová (II.roč., zpěv, ze třídy S. Kodetové) pěkně přednesenou „Ukolébavkou“ J. Brahmse.

Petra Vlčková (III.roč., kytara, pedagog P. Klim) a Ondřej Janík (5.roč., kytara, pedagog T. Němec), jako kytarové duo, pod vedením p. uč. Petra Klima, zaujali svou hudebně citlivou i technicky dobře zvládnutou hrou. Přednesli M. Langerovu skladbu „Vzpomínáš?“.

Zuzana Kaňovská (7.roč., klavír, ze třídy M. Burešové) zahrála W. Gillockův „Uptown Down“ pregnantně, s jiskrou, a potom společně se svou paní učitelkou temperamentně a v dobré souhře přednesly F. Emontsovu „La Herbu Buenu“.

Pódium dále zaplnil komorní soubor ZUŠ - malý orchestr pod vedením K. Matisové - a představil se s kolekcí ryze vánočních koled: „Narodil se Kristus Pán“, „Tichá noc“ - úprava F. Gruber, „Chtíc aby spal“ a od A. Michny z Otradovic „Vánoční magnet a střelec“ a „Vánoční vinšovaná pošta“. V komorním souboru vystupovali: sopr. zob. flétny- Ronald Luc, Jan Malachta, Kateřina Langrová, Anna Ondráčková; alt. zob. flétna - Jan Horáček, Eva Rojíčková; housle - Miriam Matisová, Kateřina Janáčková; kytara - Ondřej Janík. Hráli citlivě, v dobré souhře, intonačně čistě a se sympatickým zájmem o hru.

Moderátoři navázali slovem na milou vánoční atmosféru, vytvořenou školním orchestříčkem a společně s Mgr. J. Brychem i s posluchači se zamysleli nad krásou a posláním vánoc.

Nikol Fialová (I.roč.,LDO) potom zarecitovala snově humornou báseň „Andělé“ (T. Vondrovi).
Jako host slavnostního koncertu zazpívala Pavla Chalupová (studentka z tvůrčí dílny S. Kodetové) oratorium „Jeruzalém“ od F. Mendelsohna - Bartholdyho. Zpívala s kultivovaným klasickým hlasovým pěveckým projevem.

Monika Burešová (II.roč., zpěv, ze třídy S. Kodetové) s krásnou písní „Hlásný“ od B. Martinů jakoby zvonivě vyvolávala nás všechny ke zpívání koled a oslavě vánoc.

Aneta Kubů (4.roč., zpěv, ze třídy A. Feldmannové) zase potěšila koledou „Čas radosti, veselosti“.

Tomáš Čalkovský (3.roč., cimbál, ze třídy M. Orské) a Lukáš Čalkovský (zpěv, j.h.), s doprovodem p. učitele M. Kristena na kontrabas, gradovali vánoční náladu koledou „Štěstí, zdraví, pokoj svatý“.

Vojtěch Kostrhoun (4.roč., trubka, ze třídy T. Němce), Samir Sakour (3.roč., trubka, ze třídy T. Němce) a p. uč. T. Němec (lesní roh) zvučně přednesli koledu „Raduji se ze sladkého děťátka“.
Sestry Ryšavé, Petra a Pavla (obě 5.roč., zpěv, z tvůrčí dílny Š. Brychové) velmi něžně zazpívaly bez doprovodu, v intonačně čistém dvojhlase a krásném hlasovém zabarvení jednu z nejhezčích koled „Byla cesta, byla ušlapaná“.

Jana Damková (cimbál, j.h., pedagog M. Orská) a Anna Pinknerová (kytara, j.h.) přednesly v jemné, jakoby cinkavé zvukomalbě, jednu z nejznámějších vánočních koled „Tichá noc“.
Moderátoři se ujali závěrečného slova a popřáli se studentskou bezprostředností, šťastné a krásné vánoce a štěstí a zdraví v Novém roce 2012. Uvedli potom ještě závěrečnou sadu pěveckých a hudebních hitů.

Libor Skokan (6.roč., zpěv, ze třídy V. Hrůzové) zazpíval zcela bezkonkurenčně v rámci ZUŠ, árii Orfea „Chiamo il mio ben cosi“ z opery Ch. W. Glucka „Orfeus a Euridika“.

Lada Šturmová (7.roč., klavír, ze třídy R. Sedláčkové) přednesla zajímavou, výraznou populární skladbu M. Cyruse „The Climb“ s přehledem a energií.

Pavla a Petra Ryšavé (5.roč., zpěv, pedagog Š. Brychová) zazpívaly výborně stylově i výrazově hit E. Presleyho „I Can´t Help“, s vynikajícím klavírním doprovodem Jany Nevoralové (j.h.).

Na závěr slavnostního vánočního koncert naší ZUŠ zahrál žesťový a kytarový soubor p. uč. D. Hanuska populární skladby „JADA“ (T. Dorney) a od Vangelis známý šlágr „Conquest of Paradise“. Hráli: Vojtěch Kostrhoun (4.roč., trubka, pedagog T. Němec), Ondřej Kostrhoun (II.roč., baskytara, pedagog D. Hanusek) a společně s nimi p. uč. T. Němec (lesní roh) a p. uč. D. Hanusek (španělská kytara). Posluchači s nadšeným ohlasem uvítali i přídavek - tradicional „Oh, when the Saints“.

Fotogalerie: Vánoční koncert 14.12.2O11

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>