Virtuální prohlídka školy

Vánoční koncert 14.12.2022

12.01.2023 15:41

Ve středu 14. prosince 2022 se v 18.00 uskutečnil v prostorách Společenského centra, Okružní 21, Brno-sever Vánoční koncert žáků pěveckého a klavírního oddělení paní učitelky MgA. Hany Fendrychové. Koncert byl zaměřený na koledy a vánoční písničky. Před hlavním koncertem proběhla generální zkouška, na které si děti vzájemně před sebou svá vystoupení zkusily. Poté proběhl samotný koncert před rodiči. Koncert se moc povedl, a děti s rodiči se už těší na další koncert v novém roce.

Jako první vystoupila Rozálie A. Vitázková (PS., klavír), která za klavírního doprovodu své učitelky zahrála koledy Jak jsi krásné neviňátko a Pásli ovce valaši.

Rouguiatou Kudličková (1. roč., klavír) zahrála za doprovodu své učitelky koledy Veselé vánoční hody a Dobrý král Václav.

Alexia Piro (1. roč., klavír) zahrála se svou učitelkou koledy Půjdem spolu do Betléma a Dej Bůh štěstí.

Barbora A. Vitázková (1. roč., klavír) nejprve sama zahrála koledu Štědrej večer nastal a poté se svou učitelkou Rychle, bratři, rychle vstávejte.

Další v pořadí byla Zimní písnička, kterou zazpívaly mladší zpěvačky v podání Lucie Jandlové, Evy Urbancové, Adlety Kašníkové, Barbory a Rozálie Vitázkové.

Stela Buchtová (2. roč., klavír) zahrála na klavír koledu Ding Dong Merilly On High.

Eva Urbancová (2. roč., klavír) zahrála společně se svou učitelkou koledu Nesem vám noviny.

Stela Bílková (2. roč., klavír) zahrála skladbičku Tanec cukrové víly z baletu Louskáček.

Antonín Donáczi (2. roč., klavír) zahrál vánoční píseň Bílé Vánoce.

Následovala další písnička s názvem Hvězdičko má, kterou dvojhlasně zazpívaly mladší i starší žákyně zpěvu v podání Lucie Jandlové, Evy Urbancové, Adlety Kašníkové, Barbory a Rozálie Vitázkové, Markéty a Kláry Múčkové, Lei Němcové, Lei Knoblochové a Terezy Cendelínové.

Martina Boučková (3. roč., klavír) zahrála koledu Tichá noc.

Amélie Piro (4. roč., klavír) zahrála koledu Pochválen buď Ježíš Kristus.

Markéta a Klára Múčkovy (4., 5. roč., klavír) zahrály společně koledu Carol Of The Bells.

Následovala trojhlasně Modlitba od Ondřeje G. Brzobohatého. Zpívaly ji Lucie Jandlová, Markéta a Klára Múčkovy, Lea Němcová, Lea Knoblochová a Tereza Cendelínová.

Zuzana Navrátilová (6. roč., klavír) a Šárka Jurkovičová (7. roč., klavír) společně se svou učitelkou zahrály šestiručně vánoční písničku Rolničky.  

Poté starší a mladší žákyně společně dvojhlasně zazpívaly písničku Prosíme.

Na závěr koncertu zazpívali všichni žáci obou oborů písničku Prosinec od Pavla Kratochvíla.

Fotogalerie: Vánoční koncert 14.12.2022