Virtuální prohlídka školy

VÁNOČNÍ KONCERT 12. prosince 2016

09.01.2017 14:00

Tradiční vánoční koncert naší Základní umělecké školy (součást školského komplexu na Mendlově náměstí v Brně) se konal v Sále Otakara Motejla v sídle Veřejného ochránce práv na Obilním trhu v Brně. Bohatý koncertní program plný sympatických žákovských výkonů připravili se svými žáky pedagogové ZUŠ za laskavé podpory vedení školy.

Vánoční náladou prodchnutý koncert zahájila příznačně skladba Antonia Vivaldiho – z cyklu Čtvero ročních dob si pro vánoční večer vybrala talentovaná flétnistka Kateřina Langrová jednu větu z části „Zima“. Její úvodní číslo je důkazem, že se v naší ZUŠ zásluhou p. uč. Hany Hány rozšiřuje hra na příčnou flétnu; můžeme se tedy i v budoucnu těšit na podobná vystoupení.

První sólový výstup byl následně vystřídán žákyní 2. ročníku cimbálové hry Alžběty Lužné, která přednesla Vivo G. P. Telemanna za doprovodu kontrabasu Lukáše Čalkovského. Následně se k nim přidal Mikuláš Lužný, houslista 1. ročníku, a společně se svojí sestrou zahráli lidové koledy opět za doprovodu kontrabasu. Třetí číslo večera patřilo školnímu sborečku Křečci, který si se svou vedoucí p. uč. Veronikou Hrůzovou připravil anglickou koledu Deck The Hall. Veronika Míčková je již pokročilou hráčkou na housle, studuje již pátým rokem, a proto bylo velmi příjemným zážitkem vyslechnout si v jejím podání Melodii Antona Rubinsteina. Tóny houslí záhy vystřídal klavír; diváci měli možnost obdivovat soustředěnou hru žákyně 2. ročníku Libuše Reinerové, která přednesla drobné skladbičky Neposlušný koníček I. Jurníčkové a Kouzelné zrcátko F. Horkého. Vánoce jsou také časem pohádek, jednu nám svým zpěvem připomněla Viktorie Garili, která za doprovodu klavíru zazpívala známou píseň Doris Day With A Smile And A Song, která zazněla ve známém disneyovském filmu Sněhurka a sedm trpaslíků.

Již několikrát jsme vyzdvihovali kompoziční umění p. uč. Petra Zapletala, které zúročuje i ve své práci s žáky – Ema Stupalová bravurně přednesla na zobcovou flétnu jeho Skladbičku č. 6/ I. Posluchači měli poté znovu možnost slyšet talentovaného houslistu Mikuláše Lužného, který ve svém věku překvapil spolehlivou intonací a výrazným hudebním cítěním při přednesu skladby Stanislava Macha Koncertino G dur. Zajímavým nástrojem, který v poslední době svým nadšením přibližuje žákům p. uč. Tomáš Němec, je lesní roh.

Jedním z mladých adeptů hry na tento nástroj je Vojtěch Houška, který s chutí zahrál známou písničku Tři citronky. Muzikálový hit Knížka snů si pro své vystoupení vybrala zpěvačka 7. ročníku Karolína Sovová, vzápětí ji vystřídal klavírista Ronald Luc s písní My Heart Will Go On. Na vlně populární hudby se večer ubíral i dále, měli jsme možnost vyslechnout píseň zpěvačky Adele When We Were Young, kterou nám zazpívala Anna Tomášová, žákyně 6. ročníku. Příjemným překvapením večera byl hlasový projev Elišky Procházkové, kterou jsme dlouhá léta mohli vídat v naší ZUŠ jako kytaristku. Tento večer se však představila jako zpěvačka; rovněž si vybrala píseň populární Adele – Rolling In The Deep. Menuetem Domenica Scarlattiho jsme se opět přenesli k hudbě klasické – byť hrané na moderní nástroj. Na keyboard s cembalovým rejstříkem přednesla skladbu žákyně 6. ročníku Barbora Konečná. Rovněž Menuet, ovšem tentokráte z pera autora M. Carcassiho interpretovala Anežka Janíková, žákyně 7. ročníku kytarové hry. Koncert G dur F. Seitze si pro své vystoupení vybrala šikovná Katrin Pěnčíková, která se v průběhu večera divákům představila ještě v cimbálové muzice. Oblíbenou vánoční melodií je také Mozartova Ukolébavka. Pro slavnostní vánoční koncert si ji zvolil cimbalista Adam Blažek, který se hře na tento nástroj věnuje pod vedením p. uč. Milady Orské již několik let.

Neméně známá je také Tichá noc; posluchači našeho vánočního koncertu ji však měli možnost zažít v netradiční úpravě p. uč. Dalibora B. Hanuska, který ji zahrál spolu se svým žákem Daliborem Stehnem v kombinaci klasické a basové kytary. Na lidovou notu nás vrátila cimbálová muzika, která již třetím rokem roste pod vedením p. uč. Jitky Hruškové. V hudecké sestavě (tj. bez cimbálu) zazněla píseň Včera u studánky; v sestavě s cimbálem pak píseň Poslali mňa jačmeň kosiť. V lidovém tónu se pokračovalo i v dalším výstupu. Tomáš a Lukáš Čalkovští, kteří vytvořili duo cimbál – kontrabas. V této sestavě jsme měli možnost vyslechnout lidovou píseň Čí je to políčko. V naší škole velice dobře známá talentovaná klavíristka Karolína Šiklová, žákyně 7. ročníku, uvedla divákům technicky i výrazově náročnou skladbu Izáka Berkoviče Preludium h moll. Její ročníkový kolega, houslista Jaroslav Rataj, ji vystřídal se skladbou F. Kreislera Siciliána. Závěrečné individuální číslo patřilo Tomáši Čalkovskému, který se protentokrát představil jako nadaný klavírista. Přednesl na minimalismu založenou skladbu L. Einaudiho Nuvole Bianchi.

Skutečné finále patřilo školnímu orchestru. Nutno podotknout, že i když v celém vánočním programu zazněly mnohé vánoční melodie a jiné krásné skladby, diváci se onoho typického – totiž vánočních koled – dočkali až na závěr koncertu. Pod taktovkou Petra Zapletala vystoupil školní orchestr, který byl sestaven z žáků a učitelů školy; jako hosté
se přidali hráči ze souboru Brněnská Camerata. Pěveckou stránku zajistil sbor Křečci. Společnými silami vdechli život šesti moravským koledám, které do orchestrální podoby upravil P. Zapletal. Takové aranžování pro školní těleso je velmi náročné i pro zkušeného skladatele, jakým P. Zapletal je; pokaždé se na sezonu sejde jiné seskupení nástrojů, také hráčské dovednosti žáků jsou různorodé dle ročníků a osobních dispozic. Atmosféra však díky těmto koledám přenesla nás všechny do té pravé vánoční nálady, v dalších připravených koledách, kterými byly známé Nesem vám noviny, Dej Bůh štěstí, Půjdem spolu do Betléma pak již zpíval celý sál.

Krásný koncert se nachýlil ke svému závěru, myslím, že všichni jsme si domů odnášeli kousek toho správného vánočního kouzla, které je tak potřebné v dnešní uspěchané době. Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří připravili své žáky k milým výkonům, bez nichž by ty Vánoce byly přece jen o něco chudší.

Účinkující žáci:

Sboreček Křečci
Kristina Cibulová, Gabriel Fabriger, Nikol Hanousková, Anežka Janíková, Alžběta Lužná, Mikuláš Lužný, Vojtěch Mikulášek, Jana Nevědělová a Lea Němcová

Cimbálová muzika:

  • Housle: Oliver Šimoník, Jaroslav Rataj, Jakub Cintula, Ondřej Lengál, Andrea Pěnčíková, Katrin Pěnčíková, Martin Zoubek, Dominik Zoubek, Jáchym Vašíček a Barbora Vrbatová
  • Cimbál: Adam Blažek
  • Flétna: Nela Lancůchová
  • Kontrabas: Jaroslav Rataj a Oliver Šimoník
  • Zpěv: Nela Lancůchová, Andrea Pěnčíková, Katrin Pěnčíková, Barbora Vrbatová a Jakub Cintula

Školní orchestr:
Václav Běhávka, Jan Cintula, Lucie Frimmelová, Jan Horáček, Jan Malachta, Vojtěch Houška, Barbora Konečná, Kateřina Langrová, Anna Macharáčková, Zdeněk Pezlar, Lucie Pokorná, Eva Rojíčková, Ondřej Suchý, Richard Šimoník, Klaudie Šimoníková a Veronika Veselá

Hudební spolupráce:
Marek Paľa, Dalibor B. Hanusek, Vit Procházka, Veronika Hrůzová, Hana Hána, Radim Kovárník

Slovem provázela:
Klára Roztočilová

Fotogalerie: VÁNOČNÍ KONCERT 12. prosince 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>