Virtuální prohlídka školy

Vánoční koncert 12. 12. 2019

09.01.2019 14:56

„…Cinkají, cinkají, na celý svět, zvonky, jež známe už od dětských let, vnášejí lásku a do duší jas, nám tak zvěstují tento čas…“

 

            Vánoční zvonky oznamují čas Vánoc, čas rozzářených světel, čas dychtivých dětských očí, rodinné pospolitosti a solidarity s méně šťastnými, než jsme my sami. Naším příspěvkem
ke slavnostní atmosféře adventu se stal tradiční vánoční koncert naší umělecké školy, který jsme
za podpory našeho zřizovatele, Ing. Ivo Procházky, uspořádali 12. 12. 2018 v kulturním sále Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv.

            Celý koncert byl zahájen Pochodem J. S. Bacha v interpretaci nadějného hornisty 3. roč., Vojtěcha Houšky. Slavnostní tón žesťového nástroje vystřídala lidová nota cimbálové muziky – pásmo lidových písní v úpravě umělecké vedoucí cimbálové muziky Jitky Hruškové hudbou i zpěvem přednesli různí členové cimbálové muziky písně: Keď sa děvča vydávalo, A já su Myjavča, Kdybych já byl selským synkem, Mistřínská, Vrť sa děvča okol mňa. Dále jsme měli možnost vychutnat tóny sólových houslí žákyně 6. roč. Katrin Pěnčíkové. Interpretovala skladbu Sonatina českého romantického skladatele, spoluzakladatele české národní školy, Z. Fibicha. Od instrumentální hry nás na chvíli odvedlo další číslo v programu; dlouholetá členka sboru Křečci Lea Němcová, se letos vydala na sólovou pěveckou dráhu a studuje 1. rokem sólový zpěv pod vedením své p. učitelky Fendrychové. Připravila si píseň O. Brzobohatého Hádej. Snivou atmosféru blízkou vánočnímu zamyšlení navodila svou hrou na klavír Alžběta Lužná, 4. roč., skladbou Měsíční hra s hvězdami
W. L. Gillocka a v obdobném duchu program pokračoval známou houslovou skladbou Labuť z cyklu Karneval zvířat francouzského skladatele C. Saint-Saënse, kterou jsme měli možnost si vyslechnout v podání Olivera Šimoníka, 2. II. st.,

            Prostor na našem koncertu dostaly rovněž muzikálové melodie. Tentokrát výběr
p. uč. Vávrové Filové padl na původní český muzikál Johanka z Arku skladatele O. Soukupa a textařky
G. Osvaldové, z něhož měli posluchači potěšení v podobě písně Most přes minulost, které se zhostila žákyně 2. roč., Marie Natalija Dalhaus. Upomínkou na pohádkovou atmosféru Vánoc se stala píseň ze známého příběhu Ledové království Let It Go, kterou pod vedením p. uč. Böhmové nacvičila žákyně 7. roč., Julie Absolínová. Další minuty patřily opět Lee Němcové, tentokrát jako žákyní
5. ročníku hry na zobcovou flétnu. Zahrála skladbu Uspávanka z oblíbeného cyklu svého p. učitele
P. Zapletala Skladbičky pro Barabáška.

Alžbětu Lužnou, 4. roč., mohli diváci tradičně vidět nejen jako klavíristku, ale rovněž jako hráčku
na cimbál, která s citem pro výraz a rytmus uvedla Tanec maďarského skladatele B. Bartóka. Skladbu A. Lužná  nacvičila v souhře s klavírem (p. uč. M. Paľa) pod vedením p. uč. M. Orské. Struny cimbálu byly vzápětí vystřídány strunami hry na kytaru, s níž se divákům představila žákyně 2. II. st., Anežka Janíková s barokním tancem Bourreé J. S. Bacha.

            Přiblížit se tradičním anglickým koledám v čele se známou písní o českém králi Good King Wenceslas a dále se skladbami The Coventry Carol, I Saw Three Ships a Ding Dong Merrily On High jsme měli možnost skrze přednes  Nely Lancůchové, která již třetím rokem studuje hru na lesní
roh pod vedením p. uč. Němce.

 Známá skladba F. X. Grubera Stille Nacht, která letos oslavila 300 let od svého vzniku, takřka zlidověla a pro mnoho z nás je neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry. Její českou verzi Tichá noc nám připomněl zpěvák Adam Kubíček, žák 2. ročníku II. stupně oboru sólový zpěv. Před koledou Adam zazpíval svou oblíbenou píseń z repertoáru K. Gotta Trezor.  Poslední sólové číslo patřilo houslistovi 2. II. st., Jaroslavu Ratajovi, jehož procítěný přednes skladby F. Trdly Souvenier uzavřel koncert před orchestrálním „grande finale“.

            Školní orchestr posílený o hráče ze spřátelené ZUŠ Slunná a komorního orchestru Brněnská camerata navodil tu pravou vánoční atmosféru cyklem lidových koled. Pod vedením dirigenta, skladatele P. Zapletala, zaznělo jím upravených Šest moravských vánočních koled: Hej Bárto s Ondrášem, Poslouchejte křesťané, Pod našim domem, Vzácný pane hospodáři, Uspávání Ježíška, Co to ten slavíček. Zpěvem se sborově podíleli žáci ZUŠ, kteří se na vystoupení připravovali několik týdnů v rámci hodin hudební nauky. Velký aplaus publika znamenal několik přídavků, dojatí rodiče pozorovali své děti na jejich mnohdy první cestě za příběhem paní Hudby. Sváteční atmosféra byla dovršena!

 

„… Cinkají, cinkají, že končí rok, a je v nich swing a trochu i rock, zvonky a kdo má tu náladu rád, chvíli zůstane stát…“

 

A tak se tedy na chvilku zastavme, alespoň na chvíli, v tento sváteční čas a dopřejme si čas na vnitřní zklidnění, čas na vděčné uvědomění všeho, čeho se nám dostává. Třeba takové krásy, jako je dětská radost ze zvládnutí těžkostí na cestě za vysněnými tóny!

 

Koncert moderovala: Klára Složilová Roztočilová.

 

Hudební spolupráce:  

hra na klavír: Marek Paľa, Jitka Jelínková a Hana Fendrychová

hra na lesní roh: Tomáš Němec

 

Cimbálová muzika: Oliver Šimoník, Jaroslav Rataj, Jakub Cintula, Ondřej Lengál, Barbora Vrbatová, Martin Zoubek, Dominik Zoubek, Jáchym Vašíček, Adam Blažek, Nela Lancůchová.

 

Školní orchestr: Václav Běhávka, Ema Blažková, Lukáš Buček, Jan Cintula, Amálie Dorazilová, David Franc, Lucie Frimmelová, Lukáš Janoška, David Kolář, Anna Macharáčková, Jan Malachta, Lea Němcová, Lucie Pokorná, Eliška Šafářová, Klára Šeligová, Klaudie Šimoníková, Richard Šimoník, Kateřina Tomčíková, Ismini Vafiadu, Táňa Zemčíková, Dmitrij Žembrovskij Novák

 

Žáci našeho školního orchestru si ještě jednou zahráli cyklus Šesti moravských koled pod taktovkou p. dirigenta  P. Zapletala, a to na vánočním koncertě ZUŠ Slunná 15. 12. 2018, opět v kulturním sále Otakara Motejla, společně se školním orchestrem této spřátelené ZUŠ.

 

Vánoční koncert 12. 12. 2019