Virtuální prohlídka školy

Vánoční charitativní jarmark

09.12.2019 08:32

Letos proběhl na školském komplexu již 16. ročník tradiční adventní charitativní jarmark, kde si žáci i učitelé mohli zakoupit různé vánoční dekorace a předměty z chráněných dílen a přispět tak na dobrou věc.

V budově na Mendlově náměstí se jarmark konal 28. 11. 2019 a zúčastnila se ho obě gymnázia i Anglická základní škola. Střední pedagogická škola pořádala jarmark v budově na Pionýrské 29. 11. 2019.

Loni jsme vás s radostí informovali o rekordním výtěžku této akce. S ještě větší radostí tak můžeme oznámit, že letos byl tento rekord ještě překonán.

Děkujeme všem našim žákům i učitelům, kteří se akce účastnili organizačně, a především těm, kteří se na rekordním výtěžku podíleli svými příspěvky.

Fotogalerie: Vánoční charitativní jarmark