Virtuální prohlídka školy

Vánoční charitativní jarmark

02.12.2019 14:44

Letos proběhl na školském komplexu již 16. ročník tradiční adventní charitativní jarmark, kde si žáci i učitelé mohli zakoupit různé vánoční dekorace a předměty z chráněných dílen, které pracují s postiženými lidmi, a přispět tak na dobrou věc.

V nabídce byly i andělské náramky, jejichž prodejem jsme přispěli rodinám s postiženými dětmi.

V budově na Mendlově náměstí se jarmark konal 28. 11. 2019 a zúčastnila se ho obě gymnázia i Anglická základní škola. Střední pedagogická škola pořádala jarmark v budově na Pionýrské 29. 11. 2019.

Loni jsme vás s radostí informovali o rekordním výtěžku této akce. S ještě větší radostí tak můžeme oznámit, že letos byl tento rekord ještě překonán. Na SPgŠ pomáhala s organizací prodeje výrobků tří chráněných dílen třída 2. AP. Na SPgŠ se podařilo vybrat  10 700 Kč. Celkově na střední pedagogické škole, gymnáziích a základní škole se prodali výrobky za 92 466 Kč.

Děkujeme všem našim žákům i učitelům, kteří se akce účastnili organizačně, a především těm, kteří se na rekordním výtěžku podíleli svými příspěvky.

Fotogalerie: Vánoční charitativní jarmark