Virtuální prohlídka školy

V BRNĚNSKÉ MEŠITĚ

02.02.2012 08:19

HODNOCENÍ EXKURZE V BRNĚNSKÉ MEŠITĚ DNE 15.12. 2011

 Studenti 4.A I. NZG navštívili dne 15.12. 2011 centrum Islámské nadace ve městě Brně. Prostory mešity, coby duchovního centra brněnských muslimů, bylo místem, ve kterém se sešli naše dívky společně s chlapci, aby si přiblížili mentalitou, zvyklostmi, obyčeji a především odlišnými náboženskými pravidly, nám výrazně odlišnou kulturu. Byli jsme přijati prezidentem Islámské nadace v Brně panem Munibem Hasanema jedním mladým muslimem ze Sýrie, který v našem městě studuje.

Setkání nebylo pouhým pasivním vyslechnutím předem připraveného programu. Studenti byli asi po hodině vyzváni prezidentem Nadace ke kladení otázek ze všech oblastí náboženského, dokonce i politického života muslimů.

Otevřenost a srdečnost ze strany hostitelů je již tradicí. Naši studenti využili nabídnutých možností a „útočili“ na oba muslimy svými otázkami. Zájem směřoval především do choulostivých mezilidských vztahů s okolní majoritní společností, ale také se dostaly do popředí věčné problémy postavení žen v arabském světě. Zájem studentů směřoval rovněž ke smysluplnosti islámských dogmat spojených s náboženským právem – šarí a. Zde debata přešla do poněkud kontroverzních názorových reakcí na jedné i druhé straně a nebylo tak nalezeno žádné východisko.

Studenti měli možnost být svědky polední modlitby, která do naší návštěvy zasáhla. Při této příležitosti vyslechli překrásný melodramatický přednes Koránu a spatřili složitost, komplikovanost a současně i krásu a tajemství samotného modlitebního okamžiku.

Na závěr byly položeny otázky týkající se sexuality, polygamie a homosexuálních vztahů. Na tomto místě se ukázala rozdílnost obou kulturních celků a civilizačních odlišností v nejzřetelnější podobě.

Exkurze v brněnské mešitě trvala přes tři hodiny. Prohloubila našim maturantům znalosti a vědomosti o tomto nejmladším monoteismu na světě. Autentické setkání s věřícími, jejich otevřenost, ochota sdělovat často až velmi intimní osobní prožitky, přispěla k velmi příjemné, uvolněné, korektní a v mnohých pohledech tvůrčí atmosféře, kterou v prostorách školní budovy nalézt není možné.

Studenti si udělali jasnější představu o odlišnostech přístupů, o lpění na dogmatech, vyjasnili si některé zkreslené názory, které sami k těmto složitým a nejednoznačným tématům zastávali.

Především z těchto, ale i z mnoha dalších důvodů považuji exkurzi do brněnské mešity za velmi prospěšnou.

Petr Boleslav