Virtuální prohlídka školy

V. B v knihovně

22.01.2016 14:09

V pátek 22. 1. 2016 navštívili žáci V. B opět knihovnu na Křížové ulici v Brně, kde na ně čekaly dvě studentky se zajímavým programem s názvem Time management. Děti se naučily, jak si vytvořit TO DO LIST, jak si plánovat učení a volnočasové aktivity pomocí týdenního a měsíčního kalendáře a jak se učit metodami POMODORO a PIZZA. V průběhu setkání si žáci zahráli hry, které vyžadovaly právě správné naplánování a rozvržení času. Odměnou jim byly drobné dárky. Všechny děti si odnesly certifikát, který je opravňuje doma neudělat jednu zvolenou věc (např. neuklidit si v pokoji). 

Fotogalerie: V. B v knihovně