Virtuální prohlídka školy

Úspěch Pavla Váni v SOČ

29.05.2017 07:56

5. dubna 2017 na Gymnáziu T. Novákové v Brně Řečkovicích proběhlo krajské kolo studentské odborné činnosti oboru „O2 – fyzika“, kam byl přihlášen náš student Pavel Váňa z OKT AM se svojí prací „Simulace plazmatu meteorů pomocí výkonných laserů: od laboratorní ablační spektroskopie ke složení meziplanetární hmoty“.

Pavel se umístil na druhém místě a postupuje do celostátního finále, které proběhne 16.  až 18. června v Boskovicích.

Co všechno Pavlovi práce dala a s kým mohl spolupracovat, vypovídá abstrakt jeho práce.

Za vznik této práce vděčím skvělému člověku a vedoucímu mé stáže v projektu Otevřená věda AVČR RNDr. Martinu Ferusovi, Ph.D., který mě vždy podpořil a vždy opravil, pokud jsem se vydal špatným směrem. Za vznik vděčím rovněž všem kolegům ze spektroskopického oddělení Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, zejména tvůrci programového zázemí pro simulace spekter meteorů, Mgr. Petru Kubelíkovi, Ph.D. a vedoucímu laboratoře prof. RNDr. Svatopluku Civišovi, CSc. Za organizaci stáže děkuji také Ing. Květoslavě Stejskalové, CSc. Mockrát také děkuji Ing. Liboru Lenžovi z Hvězdárny Valašské Meziříčí, se kterým byla radost pracovat v laboratoři. Mockrát děkuji Ing. Jakubu Koukalovi z Hvězdárny Valašské Meziříčí, který mě zasvětil do studia spekter meteorů. Mockrát také děkuji Tereze Kaiserové a Vojtěchu Laitlovi, se kterými jsem se tímto tématem zabýval v laboratoři. V neposlední řadě chci také velmi poděkovat RNDr. Marii Maláskové, která mě na gymnáziu naučila milovat chemii, Mgr. Luboši Mudrákovi, který mě zasvětil na gymnáziu do fyziky a hlavně Mgr. Šárce Dyčkové z Hvězdárny a planetária Brno, která mě vždy ve všem podporovala, ale hlavně mě dotlačila do projektu Otevřená věda. Nebýt toho, tak bych se nikdy nedostal mezi skvělý kolektiv na Ústavu fyzikální chemie a práce by nevznikla.

Tato práce byla podpořena projektem Regionální spolupráce krajů a AV ČR reg. č. R200401521, interním grantem UFCH JH reg. č. 994316 a projektem Otevřená věda AV ČR, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a podpořen ze státního rozpočtu České republiky.

Fotogalerie: Úspěch Pavla Váni v SOČ