Umělecko-historická a literární exkurze v Praze

09.12.2013 14:59

Ve dnech 2. – 5. 10. 2013 třída 4. A-N absolvovala čtyřdenní umělecko-historickou a literární exkurzi v našem hlavním městě.  Vedoucími pedagogy této čtyřdenní akce byli Mgr. Richard Tribula a Mgr. Petr Boleslav. Smyslem návštěvy Prahy bylo pokusit se poznat toto město z několika pohledů. Základním hlediskem měla být Praha historická. S tímto pohledem velmi úzce souviselo hledisko umělecké. Připomněli jsme si nejvýznamnější historické události od založení města až po současnost. Rozpoznávali jsme a pokoušeli se zařazovat četné světské a sakrální stavby do jednotlivých architektonických slohů. Těch v Praze prolíná opravdu velké množství. Znalosti a teoretické vědomosti studentů z výtvarné výchovy za celou dobu studia, se tím propojily s cennými praktickými ukázkami. Znalosti dějepisu si studenti mohli ověřovat doslova na každém kroku. A nešlo jen o dávné časy. Historie novodobá je samozřejmě rovněž velmi výrazně s Prahou propojená. Pamatováno bylo při našich toulkách Prahou na významné postavy české literatury. Studenti také shlédli při svém pobytu v Praze dvě divadelní představení. Z většího množství nabídek se nakonec rozhodli pro dvě menší činoherní scény, a to Divadlo v Celetné a divadlo Komedie. Obě představení byla pojata jako experiment, který herci výrazně obohatili odvážnými pohybovými kreacemi. Obor společenských věd byl studentům připomínán v oblasti politologie a práva. Dnes už všichni vědí kde má sídlo naše exekutiva, Senát, Poslanecká sněmovna, ale i mnohé jiné významné instituce. Oblast religionistiky byla zastoupena přiblížením nejstaršího monoteistického náboženství světa – judaismu.

Studenti 4. A-N projevovali při návštěvě Prahy opravdový zájem o místa, po kterých jsme v rámci naší exkurze procházeli. Celkově se velmi aktivně zajímali o pamětihodnosti, ať už světského či církevního charakteru a rovněž projevovali ochotu účastnit se kulturního dění v Praze. Někteří z nich, dokonce i ve svém osobním volnu, věnovali svůj čas návštěvě některých dalších doporučených míst, s kterými se v rámci prohlídky předem nepočítalo.

Exkurze studentů 4. A-N v Praze byla skutečným oživením jejich studia na gymnáziu. Měli možnost spatřit na vlastní oči a „zpřítomnit“ si tak celou řadu teoretických vědomostí, znalostí a poznatků, které jinak v dějepise, literatuře, ZSV, výtvarné výchově a snad i v některých jiných oborech postrádají onu oživující, hmatatelně zpřítomňující a nenahraditelnou praktickou vazbu.

Mgr. Richard Tribula, Mgr. Petr Boleslav – vyučující Estetické výchovy

Fotogalerie: Umělecko-historická a literární exkurze v Praze