Virtuální prohlídka školy

Ukliďme Česko

08.04.2019 14:52

Dne 17. dubna 2018 se žáci nižšího stupně obou gymnázií vydali na akci “Ukliďme Česko”. Sešli jsme se v osm hodin na Mendlově náměstí, odkud jsme se společně vydali do Údolí oddechu v MČ Brno-Bystrc. Po příjezdu jsme si rozdělili úklidové prostředky a pytle a vytvořili tři skupiny. Každou skupinu vedli 1-2 učitelé, s nimiž uklízely děti odpadky na určeném místě. Odpadový materiál,  který zdaleka nebyl jen špinavý papír nebo plast jsme poté odkládali na předem určené místo. Odvoz do spalovny byl zajištěn vedoucím enviromentálního odboru MČ Brno-Bystrc. Celé akce se účastnilo 250 dětí se svými vyučujícími. Za toto hezky strávené dopoledne děkujeme paní profesorce Ladislavě Formánkové, která celou akci zorganizovala. S organizací  pomáhali též studenti z vyššího stupně gymnázia.

 

Za ekotým Anna Kellerová, 2.AN

Ukliďme Česko