Virtuální prohlídka školy

Účast v soutěži Moravské galerie Brno

20.02.2012 08:05

Žáci primy, kvinty a seminářů EV se zapojili ve svých hodinách do soutěže vyhlášené Moravskou galerií v Brně, soutěže Umění na dlani III. V předchozích kolech se naši žáci zúčastnili vždy úspěšně a získali několik ocenění MG.

Letošní zadání bylo řešeno v souvislosti s výstavou, která v MG Brno probíhá, a to „ Obrazy mysli – mysl v obrazech“. Tato výjimečná výstava inspirovala k zadání pro žákovské projekty ve čtyřech tematických okruzích:

  1. Já a mysl
  2. Univerzum mysli
  3. Stavy mysli
  4. Metafory mysli – krajiny duše

Žáci primy se podíleli na tématu: „Já a mysl“ prací na autoportrétech, kvintáni si volili témata a nejčastěji voleným bylo téma „Krajiny duše“. Žáci seminářů nejčastěji zobrazovali „Stavy mysli“, nebo „Krajiny mysli“.

Práce byla realizovaná kombinovanými technikami a žáci jí byli plně zaujati. Na některé práce primánů se můžete podívat do obrazové přílohy a zároveň nám můžete držet palce, abychom i letos uspěli.

2. 2. 2012
Ing. Alena Polachová

Fotogalerie: Účast v soutěži Moravské galerie Brno