Virtuální prohlídka školy

Třídní vánoční koncert 16. 12. 2022 v ZUŠ na Ježkové

21.12.2022 12:10

klavírní třídy Saskie Horákové a Marie Burešové

houslová třída Kateřiny Přívratské

Pátečním prosincovým podvečerem zněly skladby žáků klavírní třídy Saskie Horákové a Marie Burešové s houslovým přednesem žákyň Kateřiny Přívratské.

Alžběta Zikmundová (PS) hrála na housličky lidovou písničku Pod naším okýnkem (žákyně
p. učitelky K. Přívratské).

Jakub Leinveber (1.r.) zahrál na klavír koledu Rychle bratři (žák p. učitelky S. Horákové).

Sebastian Chupík (2.r.) hrál na klavír skladbičku F. Emontse Král Dragobert a koledu Pojďte bratři (žák p. učitelky M. Burešové).

Kateřina Rybičková (1.r.) hrála na klavír koledy Z jedné strany chvojka a Štěstí, zdraví (žákyně p. učitelky M. Burešové).

Štěpánka Vykydalová (2.r.) hrála na klavír skladbičku A. Drabona Ungarischer Sprungtanz
a koledu Jak jsi krásné neviňátko (žákyně p. učitelky S. Horákové).

Natálie Fedorová (2.r.) hrála na klavír skladbičku A. Drabona Měsíc vychází a koledu Štěstí, zdraví (žákyně p. učitelky S. Horákové).

Boris Kašník (4.r.) hrál na klavír M. Clementiho Dvě skladbičky (1. část) a koledu Veselé vánoční hody (žák p. učitelky S. Horákové).

Kristýna Kolářová (4.r.) hrála na klavír skladbu J. Horáčka Smíření a skladbičku J. Uhlíře
a Z. Svěráka Prosinec (žákyně p. učitelky S. Horákové).

Vanda Babáková (4.r.) hrála na klavír koledu Já bych rád k Betlému (žákyně p. učitelky
S. Horákové).

Stefania Barganska (4.r.) hrála na klavír skladbu W. Gillocka In Old Vienna a Menuet
W. A. Mozarta – duo se svou paní učitelkou (žákyně p. učitelky S. Horákové).

Kristin Cibulová (5.r., hra na housle) a Barbora Vrbatová (1./II.st., hra na housle) hrály skladbu T. O´ Carolana Carolan´s Air a irskou Drowsy Maggie.