Virtuální prohlídka školy

TŘÍDNÍ SOUTĚŽ V ÚPRAVĚ FOTOGRAFIE

26.04.2017 06:47

Na SPGŠ se v prvním ročníku v IVT probírá počítačová grafika, mimo jiné tedy také úprava digitálních fotografií. V mých skupinách jsme probírání této látky završili soutěží právě v této dovednosti. Soutěžilo se ve třech kategoriích: volná soutěž (studentky si dopředu připravily libovolný obrázek), „Skupinová fotografie“ (všechny upravovaly tutéž fotografii, přičemž při úpravách měly volné ruce a mohly se tak dle libosti „vyřádit“) a „Chata v lese“ (opět společná fotografie, ale účastnice soutěže byly tentokrát omezeny tím, že z fotky nesměl vzniknout úplně jiný obrázek – úpravy měly být spíše decentní).

Poté došlo na hlasování – studentky dostaly za úkol fotografie všech svých soupeřek (své pochopitelně nehodnotily) seřadit od té, která se jim líbí nejvíce, po tu – podle jejich názoru – nejméně zdařilou. Na základě tohoto hlasování se pak určilo výsledné pořadí – čtěte dále v článku.

V 1. BP grafickou soutěž zcela opanovala Nela B., která vyhrála ve všech třech kategoriích! Její vítězství přitom bylo neoddiskutovatelné, neboť ji v každé kategorii šest ze sedmi jejích spolužaček zařadilo na některé z prvních tří míst (ve volné soutěži to dokonce bylo všech sedm soupeřek).

Ve volné soutěži se na druhém místě umístila Šárka R. následovaná třetí Viktorií K. S nevelkým odstupem v této kategorii za nimi byly ještě Adéla U. a Tereza Č. Zvláštní ocenění vyučujícího pak za svůj obrázek dostala Šárka.

V kategorii „Skupinová fotografie“ Šárka potvrdila své druhé místo z volné soutěže, ale bronz tentokrát připadl Regině P. Na dohled medailovým pozicím byla Viktorie a opět Tereza.

V poslední kategorii „Chata v lese“ se Viktorie vrátila „na bednu“, tentokrát na druhou pozici. Třetí byla Adéla, následovaná opět Terezou a nedaleko za nimi byla hodnocena ještě Vendula J.

V 1. AP byla soutěž mnohem vyrovnanější – o devět medailí se podělilo hned osm studentek! I na dalších pozicích byly rozdíly ve všech kategoriích mnohem těsnější než v paralelní třídě, ve dvou kategoriích dokonce nepomohlo ani pomocné kritérium (tj. počet medailových umístění).

Ve volné soutěži těsně zvítězila Michaela J. před Miroslavou A., třetí místo získala Dominika S., která také získala zvláštní ocenění vyučujícího. Za nimi se umístily Nikola B. a Eliška K.

V kategorii „Skupinová fotografie“ zvítězila Nikola B., stříbro získala Kamila K. O bronzu rozhodlo až pomocné kritérium, protože Dagmar L. i Miroslava A. získaly stejný počet bodů – zatímco Dáda ale u ostatních získala dílčí medaili každé hodnoty, Mirka jen zlato a dva bronzy, a tak třetí místo vybojovala Dáda. Na 5.–6. místě (kteroužto remízu nemohlo rozsoudit ani pomocné kritérium) se shodně umístily Lucie H. a Michaela J.

Nejtěsnější byla kategorie „Chata v lese“, kterou vyhrála Lucie H., následovaná Nikolou B. (která se tak stala jedinou držitelkou dvou medailí) a Eliškou K. Na děleném 4.–5. místě se umístily Mirka a Dáda, mezi nimiž tentokrát už nemohlo rozhodnout ani pomocné kritérium, jako v předešlé soutěži.

Pět nejlepších z každé třídy si můžete prohlédnout na prezentaci. Fotografie sledujte pečlivě, protože jen tak odhalíte, jakým detailům se některé studentky úspěšně věnovaly!

Mgr. Pavel Sikora, učitel IVT