Virtuální prohlídka školy

Třídní přehrávka žáků H. Fendrychové

21.01.2019 15:22

V úterý 18. 12. 2018 proběhl v sále ZUŠ Ježkova Vánoční koncert žáků pěveckého a klavírního oddělení paní učitelky Hany Fendrychové. Žáci vystupovali podle ročníků, a příjemně nás naladili především koledami a vánočními melodiemi.

Jako první vystoupila na klavír Natálie Helikarová (PHV) se skladbičkami Christmas Trees, Jolly Old Nicholas a Bílé Vánoce.

Amélie Piro (1. roč.) zahrála koledy Pojďte, chlapci, k nám a Dej Bůh štěstí. Lucie Jandlová zazpívala Dědečku, dědečku, koleda a Já bych rád k Betlému. Natálie Novotná zahrála Pásli ovce valaši
a Štědrej večer nastal. Jako host vystoupila Laura Jandlová (od p. uč. M. Mikhailové) a na zobcovou flétnu zahrála Malou polku. Klára Múčková uzavírala první ročníky a zahrála Jak jsi krásné neviňátko
a Slyšte, slyšte, pastuškové.

Simona Hubáčková (2. roč.) zahrála Byla cesta ušlapaná a Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Zuzana Navrátilová předvedla Pojďte, chlapci, k nám a Hopsa, pacholátka. Sophie Klofáčová zahrála melodii z Macha a Šebestové a koledu Veselé vánoční hody. Terezie Povolná hrála Z jedné strany chvojka
 a Rolničky. Adriana Bělíková předvedla melodii z filmu Harry Potter Hedwig´s Theme a koledu V půlnoční hodinu. Jako poslední za druhé ročníky vystoupila Ema Novotná, která zazpívala koledy Hajej, nynej, Ježíšku a Den přeslavný.

Zuzana Orlová (3.roč.) zahrála koledy Hle, hle, támhle v Betlémě a Rychle, bratři. Martina Kašparová předvedla Vzhůru, bratři, milí a Vondráši, Matóši. Šárka Jurkovičová zahrála Sněhovou vločku
od M. Vozara a poté Rolničky. Aneta Řeháková uzavírala třetí ročníky ukrajinskou koledou Spi, Ježíšku, spi.

Adam Svoboda 1/II zahrál úpravu písně Bohemian Rhapsody od F. Mercury.

Na závěr všichni žáci zazpívali vánoční písničku Těšíme se na Ježíška za doprovodu H. Fendrychové.

 

Koncert moderovala a žáky doprovázela Hana Fendrychová.

 

Třídní přehrávka žáků H. Fendrychové