Virtuální prohlídka školy

Třídní přehrávka 25. 2. 2020

04.03.2020 11:51

V úterý 25. 2. 2020 proběhl v sále ZUŠ Ježkova koncert žáků pěveckého a klavírního oddělení paní učitelky Hany Fendrychové. Koncert byl zaměřen na pohádkové a filmové melodie.

Na začátku koncertu vystoupil Mikuláš Lužný (4. ročník) ze třídy paní učitelky Kateřiny Přívratské, který si před publikem obehrál svůj soutěžní repertoár. Na housle zahrál
dvě skladby. První zaznělo Preludio ze Sonáty e moll Arcangella Corelliho. Poté jsme vyslechli
1. větu Allegro moderato z Concertina D dur Oskara Riedinga. Na klavír Mikuláše doprovodil pan učitel Marek P´ala.

Romi Procházková (PS) zazpívala Koťata od Josefa Říhy a Větře, větříčku z pohádky S čerty nejsou žerty.

Poté vystoupila Markéta Múčková (1. roč., klavír), která studuje hru na klavír teprve třetím týdnem, písničku Mach a Šebestová. Natálie Helikarová (1. roč., klavír) zahrála písničku
Proč kukáš, proč kukáš, žežuličko z filmové pohádky Mrazík.

 Lucie Jandlová (2. roč., zpěv) zazpívala písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Skálo, skálo z pohádky O chytrém Honzovi. Klára Múčková (2. roč., klavír) zahrála úvodní melodii Bob a Bobek Petra Skoumala z večerníčku Králíci z klobouku.

Sophie Klofáčová (3. roč., klavír) zahrála skladbičku Pejsek soudobé skladatelky Jaroslavy Luklové. Šárka Jurkovičová (4. roč., klavír) společně s Hanou Fendrychovou zahrála Hon na Popelku z pohádky Tři oříšky pro Popelku.

Linda Baráková (5. roč., zpěv) zazpívala Modlitbu z pohádky Anděl Páně. Na závěr zazněla Balada pro Adélku Paula de Senneville, kterou zahrál Filip Svoboda (1/II.).

Koncert moderovala a žáky pěveckého oddělení doprovázela Hana Fendrychová.


 

Fotogalerie: Třídní přehrávka 25. 2. 2020