Virtuální prohlídka školy

TŘÍDNÍ KONCERT

19.10.2022 18:30

Ve středu 19. října 2022 se v 18.30 uskutečnil v sále ZUŠ (Ježkova 9) Třídní koncert žáků pěveckého a klavírního oddělení paní učitelky MgA. Hany Fendrychové. Koncert byl zaměřený na pohádkové a filmové melodie. Před hlavním koncertem proběhla generální zkouška, na které si děti vzájemně před sebou svá vystoupení zkusily. Poté proběhl samotný koncert před rodiči, kteří záměrně nedostali program, a po každém vystoupení žáka měli možnost hádat název písničky a pohádky/filmu ve kterém melodie zazněla. Koncert se moc povedl, a děti s rodiči se už těší na další koncert.

Jako první vystoupila Sofie Janoušková (1. roč., sólový zpěv), která za klavírního doprovodu své učitelky zazpívala písničku Kočička, která jako jediná nebyla z pohádky.

Rouguiatou Kudličková (1. roč., klavír) zahrála na klavír melodii Když jde malý bobr spát od Petra Skoumala.

Stela Buchtová (2. roč., klavír) zahrála písničku Já ti prstýnek dám z pohádky Zlatovláska.

Antonín Donáczi (2. roč., klavír) zahrál úvodní melodii z večerníčku s názvem Žofka a spol.

Jan Špirit (2. roč., klavír, j. h.) zahrál melodii Bob a Bobek z večerníčku Králíci z klobouku.

Anna Tichopádová (3. roč., sólový zpěv) zazpívala za doprovodu své učitelky písničku Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů.

Tereza Cendelínová (4. roč., sólový zpěv) zazpívala píseň Lásko má, já stůňu z filmového muzikálu Noc na Karlštejně.

Magdalena Mezníková (7. roč., klavír) zahrála melodii z dětského seriálu Pan Tau.

Aneta Řeháková (7. roč., sólový zpěv) zazpívala za doprovodu své učitelky písničku Přání z filmové pohádky Princezna a písař.

Fotografie z akce zde...