Virtuální prohlídka školy

Třídní koncert

13.06.2022 09:00

Ve čtvrtek 19. května 2022 se v 18. hodin uskutečnil v sále ZUŠ (Ježkova 9) Třídní koncert žáků pěveckého a klavírního oddělení paní učitelky MgA. Hany Fendrychové. S jednou žákyní se přidala i paní učitelka Martina Nováková. Před hlavním koncertem proběhla generální zkouška, na které si děti vzájemně před sebou svá vystoupení zkusily. Poté proběhl samotný koncert před rodiči, který se moc povedl, a děti se už těší na další koncert.

Jako první vystoupila Adleta Kašníková (PS, sólový zpěv), která za klavírního doprovodu své učitelky zazpívala písničku Vadí, nevadí z filmové pohádky Tři veteráni.

Stela Bílková (1. roč., klavír) zahrála Znám jednu starou zahradu z filmové pohádky Šíleně smutná princezna.

Antonín Donáczi (1. roč., klavír) zahrál Muzikantovu písničku z pohádky Obušku, z pytle ven.

Anna Levskovjanová (1. roč., klavír) nejprve zahrála sólovou skladbičku Vivace G. Ph. Telemanna a poté se svou paní učitelkou Martinou Novákovou zahrála čtyřručně Allegreto J. Vaňhala.

Markéta Múčková (3. roč., klavír) zahrála Rákosníčka ze stejnojmenného večerníčku.

Klára Múčková (4. roč., klavír) zahrála úvodní melodii z pohádkového seriálu Arabela.

Zuzana Navrátilová (5. roč., klavír) zahrála píseň Pán hor z dětského filmu Krakonoš a lyžníci.

Aneta Řeháková (6. roč., sólový zpěv) zazpívala italskou píseň Amor ch'attendi? (Lásko, nač čekáš?) od G. Cacciniho za klavírního doprovodu své učitelky.

Šárka Jurkovičová (6. roč., klavír) zahrála melodii s názvem Krkonošská pohádka z večerníčku o Krakonošovi.

Na závěr vystoupil absolvent druhého cyklu Adam Svoboda (4. roč. II. st., klavír) se skladbou Clair de lune C. Debussyho. Adamovi byl předán absolventský list a malý dárek na upomínku na školní léta v naší ZUŠ.


 

 

Fotogalerie: Třídní koncert