Virtuální prohlídka školy

Třídění PET lahví

06.02.2017 12:20

Třídění PET lahví

Jak vlastně probíhá třídění u nás na škole?
Členové ekotýmu kontrolují denně stav papírových krabic, do kterých jsou odhazovány PET lahve. Třídění PET láhví probíhá zhruba každých 10 dní nebo podle potřeby. Jednotlivé protříděné nádoby se postupně donášejí k učebně zeměpisu, kde probíhá jejich sesypávání, poté zvolení žáci přemisťují obsah krabic do žlutého kontejneru ve sklepě. Následně je třeba dopravit krabice do tříd a odborných učeben.

 

Za ekotým Bára, Jana, Honza, Tomáš a Adam

Fotogalerie: Třídění PET lahví

<< 1 | 2