Virtuální prohlídka školy

Theatre perfomance in I. A

06.01.2021 12:56

Today we played theatre performance ‘Three Wise Men‘ with the children in I. A. There was also a dog, a horse, angels, the evil King Herod and a bright star :) You can enjoy it at least in the pictures! The stage, costumes and all sorts of ideas came up exclusively from the actors. The "director" just had a good time and played the flute - "We Three Kings".

Dnes jsme si s dětmi v I. A zahráli Tříkrálovou divadelní hru. Nechyběl ani pejsek, kůň, andělé, zlý král Herodes a zářící hvězda:) Užijte si alespoň v obrazech! Scéna, kostýmy i všemožné nápady byly výhradně z dílny herců. "Režisér" se pouze dobře bavil a pískal na flétnu My tři králové jdeme k Vám.

 

Fotogalerie: Theatre perfomance in I. A