Virtuální prohlídka školy

Theater Bolka Polívky

02.12.2022 15:05

Třídy 1.A a 1.B navštívili dne 30.11. divadlo Bolka Polívky, kde shlédly vánoční pohádku „Betlémská hvězda“. Příběh pohádky byl o tom, jak se narodil Ježíšek. Během představení jsme zpívali naše známé vánoční koledy. Po cestě do divadla jsme se podívali na dřevěný betlém, který stojí na Dominikánském náměstí. Cesta zpátky do školy vedla kolem vánočního stromu na náměstí Svobody. Celý den jsme si užili a už se těšíme na další společnou akci. 

Classes 1.A and 1.B on 30.11. visited the theater Bolka Polívky, where they watched the Christmas fairytale "Star of Bethlehem". The story of the fairytale was about how baby Jesus was born. During the performance we sang our famous Christmas carols. On the way to the theater, we looked at the wooden nativity scene that stands on Dominikánská náměstí. On the way back to school we walked past the Christmas tree on Náměstí Svobody. We enjoyed the whole day and we are already looking forward to the next joint event.

Fotogalerie: Theater Bolka Polívky