Virtuální prohlídka školy

The first month in bilingual I. A / První měsíc v bilingvní I. A

29.09.2020 14:35

Pupils in I. A – bilingual class – began their first month of school with great gusto.  Their expectations came to a reality that was new to them in many ways, but gradually they all found their place in our class "team".  The teaching team – teacher Danielová and teacher Steven Schwartz – worked with the children on a comfortable transition from preschool to school, from using only the Czech language to bilingual communication.  They use various tools for this – learning-playing, working with their own energy, motivation for self-reflection, strengthening team spirit and, last but not least, staying outside and learning when possible.  The imaginary "fire" of desire for knowledge in I. A burns beautifully thanks to careful application.

 

Žáci I. A – bilingvní třídy – vstoupili do prvního měsíce své školní docházky s velkou chutí. Jejich očekávání se postupně potkávala s realitou, která pro ně byla v mnoha ohledech nová, ale postupně si všichni našli svoje místo v našem třídním "týmu". Učitelský tým – paní učitelka Danielová a pan učitel Steven Schwartz – s dětmi pracují na nenásilném přechodu z předškolního do školního režimu, z používání pouze českého jazyka na bilingvní komunikaci. Využívají k tomu rozličné nástroje – učení-hraní, práce s vlastní energií, motivace k sebereflexi, posilování týmového ducha a v neposlední řadě pobyt-učení venku. Pomyslný "oheň" touhy po vědění v I. A díky pečlivému přikládání krásně hoří.

 

Fotogalerie: The first month in bilingual I. A / První měsíc v bilingvní I. A