Virtuální prohlídka školy

Terénní práce v biologii

14.04.2012 06:50

Žáci Kvarty A se v rámci výuky biologie vydali do přírodní rezervace Kamenný vrch, kde pozorovali jarní přírodu.

Cílem bylo vidět kvetoucí koniklece.  Další úkoly byly – zjistit geologické složení této lokality a udělat rozhledovou mapu na část Brna, kterou viděli na závěr cesty.

Mgr. Vlasta Dvořáčková

Fotogalerie: Terénní práce v biologii