Virtuální prohlídka školy

Tělesná výchova v posledních ročnících

15.12.2010 09:13

Ve školním roce 2010/2011 má výuka TV ve 4. ročnících a v oktávě novou podobu. Žáci si podle svého zájmu mohou zvolit náplň hodin TV. Celky si volí na pololetí.

Vybírají si z šesti celků:

  1. Plavání
  2. Košíková
  3. Volejbal
  4. Florbal a malá kopaná
  5. Posilování
  6. Kombinovaný celek s gymnastikou, hrami a posilováním

Výuka probíhá v tělocvičnách naší školy, v bazénu a ve sportovní hale na Lesné a ve sportovní hale Moravské Slávie na Starém Brně. Žáci se přihlašují elektronicky na speciálně pro tyto potřeby zřízené návštěvní stránce.

Za PK TV Mgr. Jiří Kelbl

Fotogalerie: Tělesná výchova v posledních ročnících