Virtuální prohlídka školy

Tablets in English language class in bilingual 4.A / Tablety v hodině Anglického jazyka v bilingvní 4.A

05.06.2023 14:40

Pupils of bilingual class 4.A have been using new technology to learn with. They have been using touch interactive whiteboards to revise the curriculum and learning how to use tablets to acquire and verify knowledge. The Kahoot and Quizalize websites were the most successful among students, where students are divided into groups using a code and each team gets points thanks to the correct answers to individual questions. They can see how each group is doing on the interactive whiteboard, which significantly increases motivation to perform at their best. 

Žáci bilingvní třídy 4.A využívají k učení nové technologie. Pomocí tabletů a dotykové interaktivní tabule opakují učivo, učí se, jak používat tablety k získávání a ověřování vědomostí. Největší úspěch u žáků sklidily webové stránky Kahoot a Quizalize, kde jsou žáci pomocí kódu rozděleni do skupin a díky zadávání správných odpovědí jednotlivců získává každý team body. Jak se každé skupině daří mohou vidět na interaktivní tabuli, což výrazně zvyšuje motivaci k co nejlepším výkonům.  

Fotogalerie: Tablets in English language class in bilingual 4.A / Tablety v hodině Anglického jazyka v bilingvní 4.A