Virtuální prohlídka školy

T. G. Masaryk v Knihovně Jiřího Mahena

03.12.2018 10:52

V pátek 30. listopadu navštívili žáci pátých tříd v Knihovně Jiřího Mahena besedu s názvem T. G. Masaryk. Nejdřív jim pan lektor osvětlil život T. G. Masaryka. Poutavou formou nastínil nejen jeho život, ale objasnil i nějaké „pikantnosti“ z jeho života. Poté žáky zapojil. Nejdříve pracovali ve skupinách s textem, dostali za úkol hledat a domýšlet odpovědi. Pak z nich udělal prezidenty, nechal je zpracovat „typický prezidentský den“ – jak by si představovali den, kdyby se stali prezidenty.

Žákům se beseda moc líbila. Pevně věříme, že jim byla také velmi užitečná, protože nejen, že tato tematika se týká vlastivědného učiva, které teď probíráme, ale také dějin našeho státu. 

 

T. G. Masaryk v Knihovně Jiřího Mahena