Virtuální prohlídka školy

ŠVP Milovy 2014 – IV.A, B a V.A

16.06.2014 08:19

1. den – 9.6. 2014

Po příjezdu na Vysočinu jsme se ubytovali a naobědvali. Po poledním odpočinku jsme se seznámili s naším instruktorem a vydali jsme se na průzkum okolí. Pak se děti rozdělily do šesti skupin a plnily první úkol, kterým bylo zakreslení jednoduchého plánku. Na závěr jsme se konečně trochu ochladili v místním rybníce. Večer proběhlo vyhodnocení nejlepší vytvořené mapy.

2. den – 10.6. 2014

Dopoledne jsme strávili u rybníka, kde si děti vyzkoušely veslování na loďkách a různé hry ve vodě. Po obědě jsme nabírali síly na odpolední závody a trochu jsme se učili. Poté jsme vyrazili zpět k rybníku a následovalo velké sportovní zápolení v pádlování a veslování. Po večeři si děti v rámci osobního volna zahrály různé hry.

3. den – 11.6. 2014

Protože nás odpoledne čekal náročný program, využili jsme stále velmi příznivého počasí a po snídani jsme se opět vypravili k vodě. Děti si zde také vyslechly zásady při poskytování první pomoci. Po obědě a odpočinku jsme vyrazili na Dráteník. Po cestě se obloha trochu zatáhla, a dokonce na nás i zahřmělo. Během odpoledního bloku si děti vyzkoušely výstup traverzem a následné slanění. Ve skupinách vytvářely plastické mapy z přírodnin podle zadaní. Na závěr jsme rozdělali oheň a opekli jsme si špekáčky.

4. den – 12.6. 2014

 Ráno jsme se vypravili do lanového centra, kde děti nejprve vyzkoušely jednotlivá stanoviště a trénovaly svoji obratnost a pohybové schopnosti. Poté  následoval štafetový závod ve skupinách. Odpoledne si děti zasoutěžily ve střelbě z foukačky a lukostřelbě. Děti si také prakticky vyzkoušely práci s vakuovými nosítky a různé obvazové techniky. Po večeři se děti věnovaly pracovním listům. Večer nás čekala noční záchranná akce a stezka odvahy. Děti se rozdělily do tří pátracích týmů. Jejich úkolem bylo najít zraněné osoby (učitele) v lesním terénu a bezpečně je transportovat ve vakuových nosítkách do bezpečí. Po této úspěšné akci   -   všichni učitelé byli nalezeni a zachráněni:-) – následovala zkouška odvahy, kterou také všichni zvládli.

5. den – 13.6. 2014

Po snídani a úklidu pokojů proběhlo celkové vyhlášení výsledků a předání diplomů. Sladkou odměnu a certifikát záchranáře si ovšem děti musely najít podle instrukcí, které obdržely. Po obědě jsme nastoupili do autobusu a vyrazili zpět do Brna.

Fotogalerie: ŠVP Milovy 2014 – IV.A, B a V.A