Virtuální prohlídka školy

SVĚTLUŠKA 2017

07.10.2017 15:27

Tak jako každý rok, zapojila se naše škola i letos do celostátní sbírky na podporu nevidomých Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Jsme rádi, že naši žáci přispěli k pomoci takto handicapovaným lidem.