Virtuální prohlídka školy

Studijní pobyt v Ilfracombe, Velká Británie

19.09.2018 14:21

V dubnu 2018 naše škola tradičně pořádala studijní  pobyt ve Velké Británii. Tentokrát jsme zvolili netradiční místo pobytu, v městečku Ilfracombe, což je malý přístav v hrabství Devon v jihozápadní Anglii. Díky svému koloritu a přátelskému přístupu místních obyvatel  jsou malá městečka, kde se nacházejí kvalitní jazykové školy, velmi dobrou lokací pro studijní pobyty. Dopoledne probíhalo vyučování v jazykové škole a odpoledne následovaly výlety. Žáci byli ubytovaní v rodinách, což je jeden z nejlepších způsobů, jak si procvičit jazyk v reálných situacích a zároveň získat živou zkušenost s místními tradicemi a zvyky.

Hodiny angličtiny studenti absolvovali v Channel School of English, která se nachází v příjemném prostředí uprostřed parku. Za svou snahu získali na konci pobytu certifikát pro absolventy kurzu.

V rámci odpoledních výletů jsme prozkoumali to nejzajímavější z této lokality, která je opravdu bohatá na historické památky i přírodní krásy. Za zmínku stojí určitě návštěva rašelinišť národního parku Exmoor, historických městeček Lynton a Lynmouth, útesů ve Valley Rocks, tradičních trhů ve městě Barnstaple nebo unikátní vesničky Clovelly, kde se podařilo zachovat původní atmosféru 19. století a kterou proslavil svými díly Charles Dickens.

Jednou z největších atrakcí byl celodenní výlet na Tintagel Castle, na hrad, kde se podle legendy narodil král Artuš. Odpoledne byl čas i na trochu outdooru v podobě turistického výletu podél útesů, malebnými údolími a pastvinami od hradu až k ostrůvku The Sisters.

Poslední den před odjezdem jsme strávili v univerzitním městě Oxfordu. Kromě prohlídky centra města byla bezesporu pro studenty nejzajímavější návštěva prostor univerzity, které se staly předlohou pro mnoho kulis z filmů o Harry Potterovi a kde se i některé scény přímo natáčely.

 

Studijní pobyt v Ilfracombe, Velká Británie