Virtuální prohlídka školy

Studijní obory na Gymnáziu J. G. Mendela:

01.09.2014 03:00
 • Osmileté studium v gymnáziu (prima – oktáva) lze zahájit po úspěšném ukončení 5. ročníku ZŠ.
  Kód studia: 79-41-K/81
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 24 žáků (1 třída)
  Roční školné: 16 000 Kč (pro období studia Prima až Kvarty)
                            17 000 Kč (pro období studia Kvinta až Oktáva)/ Cena zahrnuje
 • Šestileté studium v gymnáziu (I.–VI. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ.
  Kód studia: 79-41-K/61
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 24 žáků (1 třída)
  Roční školné: 16 000 Kč / Cena zahrnuje
 • Čtyřleté studium v gymnáziu (1. – 4. ročník) lze zahájit po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠ.
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 13 žáků (1 třída)
  Kód studia: 79-41-K/41
  Roční školné: 17 000 Kč / Cena zahrnuje
 • Dálkové studium v gymnáziu
  Kód studia: 79-41-K/41
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20 žáků (1 třída)
  Roční školné: 17 000 Kč / Cena zahrnuje