Virtuální prohlídka školy

Studentský parlament

02.04.2011 06:59

Ve středu 9.3.2011 se konala schůze studentského parlamentu obou gymnázií. Po motivačním úvodu paní profesorky Havelkové si studenti organizovali schůzi sami. Iniciativy se chopila nově zvolená předsedkyně parlamentu za Německé zemské gymnázium - Kristýna Čápová. Na začátku proběhla volba předsedy za Gymnázium J. G. Mendela, stala se jí Tereza Hálová. Místopředsedy byli zvoleni  Jakub Chromý a Kristýna Baturková. Věříme, že se všichni zhostí své funkce zodpovědně a s plným nasazením.

V průběhu schůze bylo zmíněno několik aktuálních problémů, každý měl připraveny připomínky. Nejvíce se řešilo zavedení třídění odpadů a dohodlo se, že proběhne průzkum všeobecného mínění. Dále se řešilo připojení wi-fi, možnost zavedení skupiny na Facebooku atd.

Termín další schůze byl stanoven na příští měsíc.

Fotogalerie: Studentský parlament