Virtuální prohlídka školy

Středověké Brno zblízka

24.10.2013 15:23

Žáci sexty a částečně i septimy a 3. ročníku G JGM (seminář z dějepisu) se v úterý 22. 10. 2013 zúčastnili programu Vrcholný středověk pro SŠ v Moravském zemském muzeu na Zelném trhu. Aby lépe poznali středověké Brno a uvědomili si, jak se některá dnešní náměstí a ulice kdysi nazývaly, a aby seznámili s historií nejdůležitějších památek, připravili si předem ve skupinách na základě předaných materiálů krátká vystoupení, která pak v „terénu“ proběhla. Pod vedením prof. Plevy prošli studenti centrum města s příslušnými zastávkami a vyzkoušeli si roli průvodců.

V MZM pak čekal na mladé badatele poutavý program. Nejprve jim lektoři formou prezentace krátce přiblížili, jak vypadala společnost ve středověkých městech – a potom už nově utvořené skupinky řešily konkrétní úkoly, které se vztahovaly ke dvěma základním tématům. Některé týmy zkoumaly na základě (přeložených) autentických pramenů, jaký byl život nevěstek ve středověkém Brně, jiné se zabývaly ohromujícím společenským vzestupem měšťana Jindřicha Fuchse, úspěšného obchodníka. Závěry, k nimž došli, pak studenti představili kolegům. Práce všechny zaujala a hodinka, vyhrazená pro její zvládnutí, uběhla rychle. Středověké město ožilo před očima dnešních mladých lidí s veškerou svou rozmanitostí a pestrostí.

 

b)
V příloze č. 9 najdete seznam městských radních (nazývaných také někdy přísežní nebo latinsky „iurati“) z let 1343-1362, tedy po celou dobu, kdy můžeme doložit, že J. Fuchs odevzdával velmi vysoké částky při výběru městské berně (viz příloha č. 6). Najděte, v jakých radách se vyskytuje, a zkuste srovnat, zda tehdy stačil pouze velký majetek pro zvolení do rady, a přemýšlejte, jaká další okolnost s jeho výskytem mezi přísežnými mohla souviset. J. Fuchs byl zvolen do městské rady ….......krát, a to v letech …......................................................... ….................................................................
Domníváme se, že začal být volen na základě toho, že .......................................................... …...........................................................................................................................................................

c)
Díky dvěma zápisům, které jsou uvedeny v příloze č. 10 víme, že J. Fuchs se během 50. let přestěhoval. Mapa v příloze č. 11 udává cenu stavebních parcel (ve středověku se jim říkalo městiště). Všechny parcely neměly stejnou cenu, ta se lišila podle atraktivity daného místa (můžete si povšimnout, že parcely kolem hradeb jsou spíše levné, zatímco atraktivní a drahá místa byla sdružená kolem obou velkých náměstí a radnice). Místo bydlení tedy bylo podmíněno i sociálním statusem. Vypovídá tedy o něčem přestěhování J. Fuchse?
Obrázek 1 - Životní příběh Jindřicha Fuchse – část badatelského listu