Virtuální prohlídka školy

St. Nicholas Day in 1. A

04.12.2020 14:45

On Friday, December 4, the whole class eagerly awaited the visit of St. Nicholas, the devil and the angel - and they really came. But because the children from I. A are very bright, they also held hands as one team, wore magical angelic and devilish costumes and recited a poem to Saint Nicolas, the visit went without loss :). For the rest of the day, the children performed angel-devil dances, wrote a letter to Santa and made their snowman.

V pátek 4. 12. jsme s celou třídou netrpělivě očekávali návštěvu Mikuláše, čerta a anděla - a dočkali jsme se. Protože jsou ale děti z I. A moc šikovné, navíc se držely za ruce jako jeden tým, měly na sobě kouzelné andělské a čertovské kostýmy a zarecitovaly Mikuláši básničku, obešla se návštěva bez ztrát. Po zbytek dne si děti navzájem předváděly své andělsko-čertovské tance, sepisovaly dopis pro Ježíška a vyráběly si svého sněhuláka.

 

Fotogalerie: St. Nicholas Day in 1. A