Virtuální prohlídka školy

"Srdce na dlani" ve VIDA centru

11.03.2023 15:26

Ve dnech 14. 2. a 15. 2. 2023 se žáci třídy I. AM a I. BM zúčastnili programu „Srdce na dlani“ ve VIDA centru Brno.

Odborně vedený výukový program VIDA Science Centra „Srdce na dlani“ studentům názorně na vepřovém srdci ukazuje anatomii srdečního svalu s přilehlými cévami. Umožňuje detailně zkoumat, sáhnout si a pochopit, jak vypadá a funguje náš orgán, bez něhož by nebylo možné žít.

Zpočátku při práci s fonendoskopem lektoři umožnili poslech vlastích srdečních ozev a jejich frekvence v klidu i po krátké námaze.

Žáci se při pitvě seznámili s anatomií srdce a po jeho rozříznutí i s podobou uvnitř srdce. Poznali funkci síní i komor, důležitost a funkci chlopní i velkých cév – aorty a plicnice. Pochopili, jak funguje malý (plicní) a velký (tělní) oběh. Zjistili, že příčinou civilizační poruchy, infarktu, je ucpání koronárních cév, které vyživují srdeční sval.

Přínos pro učitele je jasně vidět v možnosti sledovat zaujetí činností žáků a snahou popsat všechny části srdečního svalu a okolních cév. Tato činnost preparace srdce, kterou žáci prováděli ve dvojicích, není ve školních podmínkách možná a přitom výborně vede žáky k pochopení oběhové soustavy, ale také pochopení příčin onemocnění člověka.

 

Fotogalerie: "Srdce na dlani" ve VIDA centru