Virtuální prohlídka školy

Společenskovědní exkurze seminaristů 4. ročníku v Praze

31.10.2012 09:15
I letos se zdařilo zorganizovat již tradiční exkurzi studentů ze semináře společenských věd Gymnázia JGM do Prahy pod vedením Mgr. Kateřiny Kozlové a Mgr. Víta Hubačky. Během tří dnů jsme navštívili nejvýznamnější politické instituce našeho státu a debatovali s významnými lidmi z armády i diplomacie. Projít se kuloáry Poslanecké sněmovny? Stát za řečnickým pultíkem v Senátu? Sedět v „horkých“ křeslech ministra financí či samotného premiéra v zasedací místnosti vlády ve Strakově akademii? Projít se oblíbenými salonky prezidentského páru v reprezentačních prostorách Pražského hradu, které jsou přístupné veřejnosti maximálně dvakrát do roka? Podiskutovat s důstojníky naší armády, kteří se účastnili misí v Afghánistánu? Nebo se zaposlouchat do krásného vyprávění ředitelky Diplomatické akademie – instituce, která vychovává české diplomaty mířící do celého světa? A k tomu všemu se v Praze neztratit? To vše se našim studentům podařilo během tří říjnových dnů.Hned v pondělí před polednem na nás čekala Poslanecká sněmovna. Po zhlédnutí krátkého filmu jsme si prošli s komentovaným výkladem kuloáry Poslanecké sněmovny a navštívili i galerii pro hosty, z níž může veřejnost sledovat jednání poslanců přímo v zasedacím sále. Potom následoval přesun do nedalekého Valdštejnského paláce, kde studenti měli možnost jednak vidět jeho historické prostory, jednak si projít přímo zasedací místnosti našich senátorů. Vzhledem k hezkému počasí, které nás prakticky doprovázelo celé tři dny, jsme poté mohli navštívit i přilehlou Valdštejnskou zahradu a výstavu protokolárních darů z cest našich senátorů po zahraničí. Po krátké pauze následoval přesun ke Strakově akademii – sídlu Vlády ČR, kde pro nás byla nachystána přednáška o fungování exekutivy. Mnozí z nás se fotili za řečnickým pultem, kde se konají tiskové konference ministrů a premiéra po zasedáních vlády, další si poté zkusili v „zasedačce“ naší vlády pohodlnost křesel různých ministrů či přímo to nejdůležitější – premiérské, ze kterého řídí předseda vlády každou středu schůze vlády. Většina lidí obrázky z této místnosti může sledovat prakticky jen v televizi.
Druhý den začal opět před polednem návštěvou Infocentra OSN, které je v současné době ještě ve výstavbě, takže exkurze v něm byla kratší. Přesto jsme získali velké množství cenných informací a materiálů o OSN. V pravé poledne byla v plánu návštěva Infocentra NATO. Místo původně plánované hodiny a půl se naše návštěva protáhla na hodiny dvě, protože všechny z nás zaujala prezentace kapitánky Štěpánkové a majora Ondrouška ze 4. mechanizované brigády z Hranic na Moravě. Kromě informací o NATO a Armádě ČR se studenti dozvěděli i něco o každodenním životě vojáka na misích v zahraničí, konkrétně v Afghánistánu, kde oba dva osobně působili. Protože nás bohužel tlačil čas, tak po dvou hodinách přednášky a diskuse následoval rychlý přesun na Pražský hrad, kde nás od tří hodiny čekala prohlídka reprezentačních prostor. Jak upozornila studenty i paní průvodkyně, byla to pro ně jedinečná příležitost, protože tyto prostory se otvírají pro veřejnost jen jednou až dvakrát do roka. Studenti tak měli možnost vidět oblíbený salonek prezidentského páru či oblíbený obraz naší první dámy J Mohli se projít po koberci, kde stávají ministři, když jsou jmenováni do funkce či navštívit sály, kde prezident vítá zahraniční delegace, premiéry, prezidenty atd. Večer byl zpestřen návštěvou divadla Ypsilonka, kde jsme zhlédli zajímavou hru „Svatá rodina“ v hlavních rolích s Martinem Dejdarem, Jiřím Lábusem, Pavlem Novým a mnoha dalšími známými herci.
Ve středu jsme měli v plánu jedinou akci – návštěvu Diplomatické akademie, kde byla domluvena diskuse s její ředitelkou – paní Věrou Jeřábkovou. I přes nabitý program si na nás našla hodinku čas a povyprávěla studentům zajímavé informace o diplomatech a diplomacii, o jejím působení jako velvyslankyně ve Spojených arabských emirátech či na Kypru nebo něco o tom, jak se takovým diplomatem vlastně stát. Všichni se zaujetím naslouchali jejímu vyprávění. Strávili bychom tam dozajista i více času, kdyby to šlo. Poté jsme se přesunuli na autobusové nádraží na Florenci, kde už jsme se dočkali našeho spoje domů.


Závěrem je nutno dodat, že všichni studenti si pro svůj přístup a aktivitu zasloužili nejen pochvalu od svých doprovázejících učitelů, ale i od mnohých přednášejících. A za to jim tedy patří náš dík.

 

Mgr. Vít Hubačka (vedoucí předmětové komise ZSV)

Fotogalerie: Společenskovědní exkurze seminaristů 4. ročníku v Praze