Virtuální prohlídka školy

Společenskovědní exkurze 4. ročníku v Praze

20.11.2010 21:05

Vybraní studenti semináře ze společenských věd 4. ročníku Gymnázia J. G. Mendela se ve dnech 8.-10. listopadu 2010 zúčastnili společenskovědní exkurze do Prahy, kde měli možnost navštívit pod vedením Mgr. Hubačky základní politické instituce našeho státu a k tomu i infocentra základních mezinárodních organizací.

Po příjezdu do Prahy v dopoledních hodïnách nás čekala nejdříve návštěva Senátu ČR s celkovou prohlídkou Valdštejnského paláce. Ihned poté jsme se přesunuli za roh do Infocentra Poslanecké sněmovny ČR k shlédnutí krátkého filmu o ní. Poté opět následovala komentovaná prohlídka prostor Poslanecké sněmovny. Asi vrcholem byla následná návštěva reprezentačních prostor Pražského hradu, kde prezident ČR vítá různé mezinárodní delegace či třeba jmenuje členy české vlády. O tom, jak jsou tyto prostory využívány prezidentem, svědčí i fakt, že naše prohlídka se o několik minut zdržela vinou loučení pana prezidenta s končícími senátory.

V úterý se začalo v infocentru OSN, kde studenti shlédli dva krátké filmy o činnosti OSN, poslechli si základní informace o této organizaci a na závěr se debatovalo s účastníkem misí OSN v Libérii Mgr. Michalem Brožou. Po obědě následovala přednáška a debata v infocentru EU a podobný program nás čekal i v infocentru vlády ČR. V úterní večer jsme pak navštívili divadelní představení v Divadle Bez zábradlí s názvem „Jakub a jeho pán“. Hlavní role náležela skvělým hercům Jiřímu Bartoškovi a Karlu Heřmánkovi.

Středa pak byla ve znamení vojenství a diplomacie. Nejdříve návštěva infocentra NATO s přednáškou a diskusí s jedním z našich největších odborníků v otázkách bezpečnosti – s Gen. Ing. Andorem Šándorem, bývalým Náčelníkem vojenské zpravodajské služby ČR. Poté následovala návštěva Diplomatické akademie Ministerstva zahraničí ČR, kde se nám věnovala zástupkyně ředitele JUDr. Věra Jeřábková, CSc. Diskuse s ní a dotazy studentů vedly k tomu, že plánovaný čas vyhrazený pro Diplomatickou akademii jsme překročili téměř o hodinu.

Všichni studenti si tak pro svůj přístup a aktivitu zasloužili nejen pochvalu od svého doprovázející učitele, ale i od mnohých přednášejících.

Mgr. Vít Hubačka

Fotogalerie: Společenskovědní exkurze 4. ročníku v Praze

<< 1 | 2