Virtuální prohlídka školy

Společenskovědní exkurze 4. ročníku v Praze – 17.-19.10.2011

10.11.2011 08:52

Celkem 16 studentů semináře 4. ročníku společenských věd Gymnázia J. G. Mendela se ve dnech 17. – 19. října 2011 zúčastnilo společenskovědní exkurze do Prahy, kde měli možnost navštívit pod vedením Mgr. Kozlové a Mgr. Hubačky různé politické instituce našeho státu a infocentra významných mezinárodních organizací.

V pondělí 17. října nás už v 11.00 čekala exkurze do Senátu ČR ve Valdštejnském paláci, který jsme si prošli i s průvodkyní a viděli mimo jiné i hlavní zasedací sál senátorů, který kdysi býval konírnou Albrechta z Valdštejna. Protože panovalo celkem hezké počasí, tak se naskytla i možnost navštívit přilehlou nádhernou Valdštejnskou zahradu. V pravé poledne následoval rychlý přesun do infocentra Poslanecké sněmovny ČR, kde po shlédnutí krátkého dokumentu o fungování sněmovny následovala prohlídka jejích prostor. Studenti zde získali přehled o tom, jak to ve sněmovně chodí, a z galerie pro hosty měli možnost vidět i hlavní jednací sál poslanců, kam ovšem návštěvy nesmí. Odpoledne následovala další „atrakce“ – Strakova akademie, kde sídlí vláda ČR. Po úvodní přednášce o historii „Strakovky“ jsme se přesunuli do hlavní zasedací místnosti vlády – přesně té, kterou většina lidí zná jen ze záběrů televize. My si ovšem mohli skutečně vyzkoušet, jaké to je sedět v křeslech ministrů či samotného premiéra. A protože počasí přálo, tak se naskytla zase možnost projít si přilehlou zahradu Strakovy akademie, po které přijíždějí za premiérem zahraniční návštěvy a delegace.

Druhý den začal výšlapem na Pražský hrad, kde se naskytla jedinečná příležitost prohlédnout si reprezentační prostory. Takže jsme si prošli místnosti, kde prezident republiky vítá zahraniční delegace, kde jmenuje obvykle ministry či třeba kde se obvykle volí prezident ČR – Španělský sál. Z Hradu následoval přesun do centra města – do infocentra Evropské unie. Zde byla nachystána hodinová prezentace o Evropské unii i s užitečnými informacemi pro studenty, např. o studiu v zahraničí či o možnostech práce ve státech EU. A po obědové pauze hurá do infocentra OSN – zde byl program bohatý a strávili jsme zde prakticky nejvíce času – prezentace, film o činnosti OSN v roce 2010, diskuse, film o rozvojových cílech desetiletí a krátká hra o globální vesnici. Celé to zabralo téměř dvě hodiny času. Večer pak následoval i kulturní program – návštěva Divadla Bez zábradlí a zábavné hry „Sunny boys“ s Karlem Heřmánkem a Zdeňkem Žákem v hlavních rolích.

Poslední den – středa – pak byla ve znamení vojenství a diplomacie. Nejdříve v infocentru NATO přednáška a poté dlouhá diskuse s člověkem, který je přímo od řemesla – plukovníkem Ivo Střechou – účastníkem zahraničních vojenských operací na Balkáně a v Afghánistánu, v současnosti působícím na Ministerstvu obrany ČR. Ve stejné budově sídlí i Diplomatická akademie – tam se nám věnovala její ředitelka JUDr. Věra Jeřábková, CSc. Ta vyprávěla o tom, jak se stát diplomatem, co je potřeba k tomu umět a jaký je jeho život. Své povídání okořenila o příběhy z praxe, nad nimiž jsme občas měli jen údiv – byla totiž několik let velvyslankyní ČR ve Spojených arabských emirátech. Vydrželi bychom tam i déle, než plánovanou hodinu a půl, ovšem čas nás tlačil a my museli spěchat na autobusové nádraží kvůli cestě domů.

Závěrem je nutno dodat, že všichni studenti si pro svůj přístup a aktivitu zasloužili nejen pochvalu od svých doprovázejících učitelů, ale i od mnohých přednášejících. A za to jim tedy patří náš dík.

Mgr. Vít Hubačka

Od pondělí 17. října do středy 19. října se studenti semináře ze základů společenských věd zúčastnili politologické exkurze v Praze. Cílem bylo seznámit se s prací důležitých státních orgánů a mezinárodních organizací.

Během prvního dne jsme navštívili budovy Parlamentu ČR, kde nás provedli školení zaměstnanci. Následně jsme se přesunuli na Úřad vlády ČR, tam jsme navštívili zasedací síň vlády…

Druhý den se nesl ve znamení mezinárodních organizací – Evropské unie a Organizace spojených národů, navštívili jsme totiž infocentra obou organizací. Třetí den jsme pak završili návštěvou infocentra NATO, a Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí.

Člověk, který se exkurze neúčastnil, by si mohl myslet, že šlo o sérii nudných přednášek o pravomocech prezidenta republiky a podobně. Opak je pravdou, kromě toho, že jsme se dozvěděli mnoho nových věcí, celý výlet jsme si všichni užili v příjemné a přátelské atmosféře.

Marek Zukal, Oktáva A

Fotogalerie: Společenskovědní exkurze 4. ročníku v Praze – 17.-19.10.2011