Virtuální prohlídka školy

Soutěže ZUŠ

14.03.2012 08:48

V měsíci  říjnu se uskutečnila písňová soutěž Bohuslava Martinů v Praze, které se zúčastnila naše žákyně Monika Burešová , 2. roč. II. stupně, ze třídy Sylvie Kodetové , získala za účast  pamětní list.

V měsíci lednu proběhla školní kola soutěží ZUŠ sólový zpěv a komorní zpěv, lidové nástroje a dechy

za lidové nástroje  - cimbál postoupili Tomáš Čalkovský, 3. roč., a Anna Rejdová., 1. roč., oba žáci ze třídy p. uč. Milady Orské.

Za sólový a komorní zpěv ze školního kola postoupili:

Sólový zpěv – Viktorie Staňková, 2. roč., Aneta Kubů, 4. roč., Karolína Sovová, 2. roč., Anna Tomášová, 1. roč.,  Adéla Pospíšilová,  3. roč., Lada Šturmová, 7. roč., Petra Ryšavá,  5. roč., Bára Nekudová, I.roč, Monika Burešová, II. roč., Libor Skokan, 6. roč.

Komorní zpěv – Pavla Ryšavá a Petra Ryšavá , obě žákyně 5. roč.

Za  obor dechy ze školního kola postoupil  – Filip Dvořák, 2. roč hry na příčnou flétnu.

Umístění

V okresním kole Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, které se konalo dne 22. 2. 2012  na ZUŠ. V. Kaprálové, Palackého třída 79, Brno se naši žáci umístili následovně:

3. místo                                                                               

Staňková Viktorie - 0. kategorie, ze třídy Veroniky Hrůzové    

Pospíšilová Adéla -  3. kategorie, ze třídy Veroniky Hrůzové

Burešová Monika  - 7. kategorie, ze třídy Sylvie Kodetové

2. místo

Kubů Aneta - 2. kategorie, ze třídy Aleny Feldmannové

Sovová Karolína - 2. kategorie, ze třídy Moniky Vávrové Filové

Tomášová Anna -  3. kategorie, ze třídy Moniky Vávrové Filové

Ryšavá Petra - 6. kategorie, ze třídy Šárky Brychové

Skokan Libor - 8. kategorie, ze třídy Veroniky Hrůzové

1. místo s postupem

Šturmová Lada - 5. kategorie, ze třídy Aleny Feldmannové

Nekudová Bára - 7. kategorie, ze třídy Moniky Vávrové Filové

a za komorní hru  Ryšavá Pavla a Ryšavá Petra  - II. kategorie, ze třídy  Šárky Brychové

 

Krajské kolo národních soutěží ZUŠ se uskuteční 14. 3. 2012 na ZUŠ v Kyjově.

V okresním kole Národní soutěže ZUŠ – lidové nástroje, které se uskutečnilo 24. 2. 2012 na ZUŠ Vranovská, Brno, se naši žáci umístili následovně:

Tomáš Čalkovský - 1. místo v 6. kategorii

 Anna Rejdová - 1. místo v 1kategorii, oba žáci ze třídy Milady Orské.

Krajské kolo se uskuteční  21. 3. 2012 v ZUŠ Veselí n. Moravou.

Dne 16. 2. 2012 se v Brně uskutečnila pěvecká soutěž  Brněnské kolo 2012 – Brněnský vrabčáček, kde Karolína Sovová, 2. roč.,  ze třídy Moniky Vávrové Filové, získala čestné uznání

Všem soutěžícím gratulujeme za úspěšné reprezentování školy a přejeme mnoho úspěchů v Krajském kole.