Virtuální prohlídka školy

Something For The Birds

20.01.2021 14:37

Winter, like a late x-mas gift, has finally come. The kids in the I. A class learned about how some birds fly to warmer climates and some birds stay and tough it out during winter. To help our fine feathery friends, we made special bird feeders and hung them up in Špilberk park. On our way we found half a snowman to use as a nice spot to rest.

 

Něco pro ptáčky

Zima, jako pozdní vánoční dárek, konečně přišla. Děti ve třídě I. A se dozvěděly o tom, jak někteří ptáci odlétají do teplých krajin a jiní zůstávají i přes tuhou zimu. Abychom pomohli našim opeřeným kamarádům, vyrobili jsme speciální krmítka a rozvěsili je na stromy v parku na Špilberku. Po cestě jsme narazili na polovinu sněhuláka, kterého jsme využili jako příjemné místo k odpočinku.

Fotogalerie: Something For The Birds