Virtuální prohlídka školy

Slovo dětmi malované

27.05.2019 13:35

Žáci naší školy se zúčastnili další výtvarné soutěže. Námětem této soutěže byla bajka. V letošním roce se sešlo 297 leporel z 62 mateřských, základních a uměleckých škol z celé České republiky. Soutěžní práce hodnotili 4 hodnotitelé odborní - ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Ing. Libuše Nivnická, pracovník propagace KJM, malíř MgA. Jakub Hvězda, brněnská malířka a grafička, Ing. arch. Magdalena Říčná a Ing. arch. Michal Říčný, kteří udělovali maximálně 5 bodů jednomu leporelu. Dalších 16 veřejných hodnotitelů bylo z řad přátel a rodičů Filiánku, ti měli možnost udělit maximálně 1 bod jednomu leporelu. Práce byly seřazeny podle celkových získaných bodů.  Žáci z III. A obsadili ve velké konkurenci krásné 4. a 5. místo. Gratulujeme!

Slovo dětmi malované