Slavnostní zahájení školního roku v I. A

09.09.2020 14:43

We had an exciting first day of school with our bird Norton playing tricks around the classroom. Our new students found the problems and fixed everything that Norton switched, turned upside down, and mixed up in their new classroom. Afterwards, we wrote our own inspirational on paper to feed a fire representing education. We were happy to greet and meet our new students by starting the new school year with the phrase "a child's mind is not a bucket to be filled, but a fire to be ignited".

 

První den školy byl pro 16 žáků bilingvní třídy opravdu plný zážitků - nejprve napravovali nepravosti, které pro ně ve třídě nastražil zlobivý papoušek Norton, jako například přeházená čísla, obrázky vzhůru nohama, vynechaná písmenka, atd. Po tradičním ošerpování a pasování do řad prvňáčků pak spolu s rodiči psali na papír inspirace, čím vším se dá přiložit do ohně, který reprezentuje lidskou mysl. Jako motto celého uvítání a i samotného vzdělávání, kterým jsme žákům a rodičům otevřeli bránu naší školy, jsme zvolili: "Dětská mysl není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale oheň, který je třeba zapálit."

Fotogalerie: Slavnostní zahájení školního roku v I. A