Virtuální prohlídka školy

Slavnostní zahájení bilingvní výuky v I.A / First school day in our bilingual class I.A

02.09.2019 14:19

Ve slavnostní první školní den 2. 9. 2019 se u nás žáci poprvé posadili do lavic v nově otevřené třídě s bilingvní výukou. Poprvé se zde setkali s paní učitelkou, rodilým mluvčím a vtipálkem pštrosem Oscarem, kteří je budou celým následujícím školním rokem provázet. Hravě a s důvtipem byli žáci pasováni na hrdé prvňáčky I.A.

S úsměvy na tvářích odcházeli nejen naši noví bilingvní žáčci, ale i rodiče. 

On September 2, 2019, our first-year students took their seats for the first time in our newly opened English bilingual class. For the first time, they met their teacher, our native speaker of English and the funny Oscar the Ostrich who are going to be their guides during the students’ first school year. Everyone enjoyed the game at the end of which the kids were promoted to proud First-Graders.

Both the kids and their parents finished the first school lesson with happy smiles on their faces.

 

Fotogalerie: Slavnostní zahájení bilingvní výuky v I.A / First school day in our bilingual class I.A