Virtuální prohlídka školy

Školní kolo dějepisné olympiády

14.03.2022 09:28

Dne 20. 1. 2022 proběhlo na Školském komplexu na Mendelově náměstí v Brně školní kolo Dějepisné olympiády. Olympiáda proběhla na I. NZG i na G JGM  ve 2 kategoriích: kategorie I. byla určena žákům nižších ročníků gymnázií, kategorie II. byla určena žákům vyšších ročníků gymnázií.

Letošní 51. ročník olympiády byl bohužel citelně zasažen epidemiologickou situací. Z původních 22 přihlášených žáků se nakonec mohlo soutěže zúčastnit jen 10 žáků, ostatní přihlášení účastníci onemocněli nebo nastoupili do karantény. Přesto naši žáci uspěli s krásnými výsledky a stali se úspěšnými řešiteli s vysokým bodovým hodnocením, zejména žáci nižších ročníků obou gymnázií. Jejich výsledky dosahovaly 78-93 procent správných odpovědí. Do okresního kola postoupili za každé gymnázium jen nejlepší řešitelé s nejvyšším počtem získaných bodů.

V  kategorii I. postoupili do okresního kola tito žáci: za I. NZG Prokop Z., za G JGM Matyáš H. a Daniela N.

V kategorii II. postoupili do okresního kola tito žáci: za I. NZG Franz Alexander B., za G JGM Radim T.

Všem účastníkům školního kola blahopřejeme a žákům postupujícím do okresního kola přejeme v další fázi soutěže hodně štěstí. Okresní kolo soutěže proběhne ve dnech 22. a 24. 3. 2022.

 

Fotogalerie: Školní kolo dějepisné olympiády