Virtuální prohlídka školy

Škola v přírodě – Březová (IV. a V. ročník)

29.06.2016 07:40

Letošní školu v přírodě strávili žáci čtvrtých a pátých ročníků společně v největším outdoorovém zážitkovém středisku na Březové. Program Insignia, který nás provázel celým pobytem, obsahoval simulace mnoha situací a činností, které byly pro středověkého Evropana každodenní realitou. Děti si vyzkoušely postavit přístřešek nebo past na lesní zvěř, pobavit své lenní pány coby kejklíři a vyzdobit síně svého hradu výjevy ze života jeho pánů. Přičichly k dovednostem, jako je stopování, lukostřelba nebo obchodování. Nechyběl rytířský turnaj, obléhání skutečné dřevěné tvrze ani bitva v otevřeném poli. Děti si měly možnost vyzkoušet i strategie a dovednosti v oblasti diplomacie při hlasování šlechticů v jednotlivých panstvích, rokování mezi panstvy a sepisování dočasných nebo trvalých smluv.

Počasí bylo naprosto dokonalé - sluníčko hřálo a rybník příjemně chladil. Všechny nástrahy středověku děti zvládly na jedničku a v pořádku se vrátily do náruče 21. století a svých nedočkavých rodičů.

Fotogalerie: Škola v přírodě – Březová (IV. a V. ročník)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>