Virtuální prohlídka školy

Simulované zasedání vlády - 28. června 2011

14.07.2011 09:21

V úterý 28. června 2011 se trojice studentů Gymnázia J. G. Mendela Brno zúčastnila vyvrcholení půlročního projektu nazvaného „Simulované zasedání vlády“. Tento projekt se konal vůbec poprvé a účastno bylo 14 škol z celé republiky. Cílem projektu, který připravilo Informační centrum vlády ČR, je přiblížit a objasnit studentům středních škol a gymnázií proces přípravy legislativních materiálů ve vládě, včetně jejich projednání a obhájení při zasedání vlády ve Strakově akademii.

V prosinci se konalo první setkání, kde se školy dozvěděly více o organizaci projektu a současně se vylosovala jednotlivá ministerstva. Naší škole bylo přisouzeno reprezentovat ministerstvo dopravy. Poté jsme se museli vrhnout do práce. Na projektu pracovalo zpočátku osm studentů – z 3.A Tomáš Kolář, Adéla Černá a Jan Kopecký, ze Septimy A Marek Malý a ze Sexty A Pavel Nováček, Martina Lachká, Katka Buchtová a Dominika Sedláčková. Po debatě bylo rozhodnuto, že se bude prosazovat záměr zavést povinné nošení retroreflexních materiálů pro chodce mimo obec v době snížené viditelnosti. K tomu se musela vypracovat především důvodová zpráva a další pomocné materiály, které musí každé ministerstvo předkládat, pokud chce prosadit jakýkoliv zákon. V březnu pak přišlo na řadu připomínkové řízení, při kterém jsme se vyjadřovali k návrhům ostatních „ministerstev“ (škol) a stejně tak ony připomínkovaly náš materiál. V květnu studenty čekalo naopak vypořádání připomínek k našemu návrhu zákona, které předkládaly ostatní ministerstva. Ke každé připomínce bylo nutno zaujmout stanovisko. Poté se přepracoval náš návrh zákona na základě přijatých připomínek a pak už se tři studenti mohli těšit na závěrečné zasedání vlády ve Strakově akademii v Praze.

Toto zasedání se konalo 28. června 2011 v prostorách, kde zasedá skutečná vláda ČR. Studenti si tedy mohli sednout do křesel, v nichž sedí jednotliví ministři nebo sám premiér. Za naši školu jeli Tomáš Kolář jako ministr dopravy a Adéla Černá s Pavlem Nováčkem jako jeho poradci. Zasedání začalo v 10 hodin dopoledne příchodem předsedy vlády ČR Petra Nečase a představením jednotlivých ministrů. Sám premiér jakožto člověk řídící schůzi se mohl zúčastnit jen první půlhodinu, ovšem to nic nemění na tom, že pro většinu přítomných studentů i ostatních návštěvníků to byl velký zážitek. Jednotlivý studentští ministři byli navíc přítomni i na skutečné tiskové konferenci, kde byli zástupci nejčtenějších českých deníků. Náš ministr např. podal krátký rozhovor pro Lidové noviny, odpověděl na otázku reportéra televize Prima a dal rozhovor i České televizi. Mimochodem, náš návrh nakonec nebyl přijat, byť těsně. Ale to nebylo až tak podstatné. Důležité je, že si studenti aspoň na chvíli mohli zkusit, jaké to je vládnout této zemi a navrhovat zákony.

 

Mgr. Vít Hubačka

Fotogalerie: Simulované zasedání vlády - 28. června 2011