Virtuální prohlídka školy

SEV Hlídka

24.03.2023 09:24

Druhé ročníky si jaro zpříjemnily výukovým programem na SEV Hlídce. Program Jaro a tradice byl jak už název říká plný tradic, zvyků a obyčejů, odehrávajících se v jednom z nejhezčích ročních období. Lektorka spolu s dětmi prošla od Masopustu postní dobou a Pašovým týdnem přešla až do Velikonoc. Děti se dozvěděli, proč se některé dny jmenují jinak, jaké zvyky jsou s nimi spojeny, co v této době lidé jedli a mnohé zvyky si vyzkoušely na vlastní kůži. V průběhu programu si děti také upekly "typické Jidáše", které ještě po cestě do školy snědly. 

The second graders enjoyed spring with a learning program at SEV Hlídka. The Spring and Traditions program was, as the name suggests, full of traditions, habits and customs, taking place in during of the most beautiful seasons. The children along with the instructor went through Lent and the special days that lead up to Easter. The children learned why certain days have different names, what customs are associated with them, what people used to eat and experienced many customs firsthand. During the program, the children also baked "typical Judas bread", which they ate on the way back to school.

Fotogalerie: SEV Hlídka