Virtuální prohlídka školy

Sdělení ŘŠ

15.04.2021 13:44

Vážení rodiče, milí žáci,

už více než rok bojuje naše republika stejně jako celý svět s pandemií onemocnění COVID-19. Když se 11. března 2020 uzavřely školy pro prezenční vzdělávání žáků, málokoho napadlo, že během celého dalšího roku bude jen velmi málo příležitostí, aby se žáci potkali osobně se svými spolužáky a vyučujícími v budovách škol.

Za tuto dlouhou dobu se žáci i učitelé museli vypořádat s mnoha těžkostmi distanční výuky. Jsme rádi, že se na naší škole podařilo vybudovat ucelený systém distanční výuky – synchronních a asynchronních hodin, zadávání úkolů a hodnocení žáků. Systém jsme nastavili tak, aby se žáci řádným způsobem vzdělávali a zároveň aby nebyli nadměrně zatěžováni, neboť psychická pohoda a vyrovnanost je při vzdělávání i v boji s pandemií nadmíru důležitá.

Vedení školy pravidelně sleduje dění v jednotlivých předmětech během distanční výuky, monitoruje případné problémy a podporuje vyučující, aby mezi sebou sdíleli příklady dobré praxe. Poděkování patří nejen jim, ale především Vám, našim studentům a jejich rodičům. Děkujeme, že se naprostá většina našich žáků distanční výuky pravidelně účastní, vypracovává zadané úkoly a těší se na pravidelná online setkání. Děkujeme Vám, rodičům, že své děti podporujete, povzbuzujete a pomáháte jim se tak lépe vypořádat s touto nelehkou dobou. Víme, že to není vždy snadné.

Nyní se blíží čas čtvrtletního hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2020/2021. Tak jako jindy jsme povinni vzdělávání našich žáků průběžně hodnotit, a proto sledujeme jejich práci. Při čtvrtletním hodnocení nejde pouze o to, kdo dosáhl jakých výsledků v online testech a při zkoušení, ale jeho důležitou součástí je i přístup žáků k distanční formě výuky, jejich aktivita, zájem a plnění zadaných úkolů.

Děkujeme za názory, které nám někteří z Vás zaslali. Vaše připomínky a návrhy pečlivě zvažujeme a rádi Vám na ně odpovídáme. Vaše slova podpory a poděkování nás vždy potěší a posunou dále. Pokud nám budete chtít i v budoucnu sdělit své názory týkající se distanční výuky či vyjádřit podporu, můžete kontaktovat třídní učitele svých dětí. Chcete-li poslat zprávu na téma distanční výuky přímo vedení školy, pište prosím na adresu distancnivyuka@skolskykomplex.cz.

Děkujeme Vám a přejeme pevné zdraví a mnoho sil do dalších dní.

Vedení Školského komplexu na Mendlově náměstí v Brně