Virtuální prohlídka školy

School Report Day in I. A

28.01.2021 18:09

We really enjoyed the day with the children today - we tried to experiment with everything we could - feet painting, blending colors, feeding plants black ink water - see photos :) Then children got their first school reports - and in exchage they gave grades to me - there were only "ones" in all cases:)

První vysvědčení

Den jsme si s dětmi dnes opravdu užily - pokusily jsme se experimentovat se vším, co šlo - malování nohou, samovolné míchání barev, krmení rostlin obarvenou vodou  a pozorování cesty potravy - viz fotografie :) Potom děti dostaly své první školní vysvědčení - výměnou za to mi dávaly také známku - ve všech případech se objevily jen samé  „jedničky“ :)

Fotogalerie: School Report Day in I. A